logo tobb logo tobbetu

İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Forumu TEPAV’da Toplandı TEPAV ile British Council’in birlikte hazırladıkları aynı isimli raporun tartışıldığı Forum’a kamu kurumları, akademi ve sivil toplumdan temsilciler katıldı.
Haber resmi
07/05/2014 - Okunma sayısı: 3946

ANKARA -  “Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Forumu” 8 Mayıs 2014 Çarşamba günü TEPAV’da gerçekleştirildi. TEPAV ile British Council’in birlikte hazırladıkları aynı isimli raporun tartışıldığı Forum’a kamu kurumları, akademi ve sivil toplumdan temsilciler katıldı.

TEPAV Direktörü Güven Sak, açılış konuşmasında Türkiye’nin ekonomik başarısına rağmen İngilizce konusunda başarısız olduğuna dikkat çekerek, TEPAV ile British Council’in hazırladığı çalışmanın bunun nedenlerine ışık tuttuğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise Türkiye’de problemin sadece yabancı dil eğitiminde değil, anadil eğitiminde de olduğunu vurguladı.

British Council Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Chloe Ewing açılış konuşmasında İngilizce eğitimi konusunun öğrencileri, öğretmenleri ve mevcut eğitim uygulamalarının öğrencilerin üniversitede ve iş hayatındaki başarısına ve orta vadede ülkenin refahına etkilerini de kapsayan bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak Ulusal İhtiyaç Analizi çalışmasında da bu yaklaşımın benimsendiğini ifade etti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ş.Tufan Buzpınar, Türkiye’nin İngilizce eğitimine büyük kaynaklar ayırdığını ancak yaptığı yatırımın karşılığını alamadığını belirterek, böyle çalışmaların sürece destek olabileceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından TEPAV’dan Efşan Nas Özen ve British Council’den David Vale “Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi” çalışması hakkında birer sunum yaptı. Türkiye’de öğrencilerin İngilizce yeterlilik düzeyinin yaklaşık 1.000 saatlik İngilizce dersinden sonra hala temel düzeyde kaldığını vurgulayan Özen, çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce derslerine ilgisinin ve İngilizce düzeyleri konusundaki algısının yıllar geçtikçe azaldığını, öğretmenlerin profesyonel eğitim desteği alamadıklarını, eğitim teknolojilerinin yeterince faydalı olmadığını ifade etti. Saha çalışması süresince çektiği fotoğraflar ve yaptığı görüşmeler üzerinden interaktif bir sunum gerçekleştiren David Vale ise sorun alanlarıyla ilgili gözlemlerini iletişim faaliyetlerinin yeterince kullanılmaması, öğretmenlerin teftiş kaygısı nedeniyle ders kitabının dışına çıkmaktan kaçınması, sınavların gramer temelli olması ve teknolojinin eğitimle bütünleştirilmemesi şeklinde özetledi.

Sunumları, TEPAV direktörlerinden Bozkurt Aran’ın yönetiminde yapılan tartışma oturumu takip etti. Oturumda ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, İngilizce Eğitimi Derneği Prof. Dr. Aydan Ersöz ve TOBB-ETÜ Yabancı Diller Bölümü Başkanı Dr. Taner Yapar konuştu. Prof. Dr. Gölge Seferoğlu konuşmasında sorunun birden fazla ayağı olduğunu, ancak öğretmenlerin eğitimi konusunun özellikle önem taşıdığını belirtti.  4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olanların becerilerini test edecek herhangi bir sertifikasyona gerek olmadığını ve geçen yıla kadar KPSS sınavında branş bilgisinin test edilmediğini hatırlatan Seferoğlu, sürekli mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Aydan Ersöz: “Alandan olmayan öğretmenler en büyük sıkıntı”

Prof. Dr. Aydan Ersöz, İngilizce eğitimi konusundaki en büyük sorunun alandan olmayan öğretmenler olduğunu, müfredatın gramer temelli olduğuna yönelik iddiaların da aslında öğretmenlerin direncinden kaynaklandığını söyledi. Ersöz, öğretmenlerin bu yaklaşımının ve direncinin değişimin önündeki en önemli engellerden olduğunu, öğretmenlere devamlı ve sürekli hizmet içi eğitimle ulaşılabileceğini, bunun için ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika uygulamalarında istikrarlı olması gerektiği vurguladı.

Talim Terbiye Kurulu Hizmet İçi Eğitim Dairesi tarafından eğitilen 84 formatörün şu anda atıl durumda olduklarını belirten Ersöz, formatörlerin Sürekli Eğitim Merkezleri’nde görevlendirilmesiyle oluşturulacak gözleme dayalı bir değerlendirme sisteminin mevcut müfettişlik ve teftiş sistemine iyi bir alternatif olabileceğini sözlerine ekledi.

Oturumun son konuşmacısı Dr. Taner Yapar ise ortaokullarda İngilizce hazırlık sınıfının kaldırılması ve liselerin dört yıla çıkarılmasından sonra üniversite seviyesinde İngilizce yeterliliğinin çok düştüğünü kaydederek TOBB-ETÜ’de uyguladıkları “müfredat dışı program” örneğiyle yenilikçi öğretim uygulamalarının başarısına dikkat çekti.


Haberle ilgili dosyalar

Efsan Nas Ozen in Sunumu

Yazdır

« Tüm Haberler