logo tobb logo tobbetu

Makine Sektörü “Makine Araştırmaları Merkezi” istiyor TEPAV’da yapılan bir toplantıda makine sektörünün sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri tartışıldı.
Haber resmi
10/04/2015 - Okunma sayısı: 1526

 

ANKARA- TEPAV’da makine sektörü temsilcileri biraya gelerek sorun ve çözüm önerilerini tartıştılar. Gündeme getirilen önerilerden biri de “Makine Araştırmaları Merkezi” kurulması oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 2 Nisan 2015 tarihinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri katıldı. TOBB Makine İmalatı Sektör Meclisi Başkanı Merih Eskin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, TEPAV Program Yöneticisi Ozan Acar’ın sunumuyla başlandı.

Sunumunda projenin bulgularına ve tespit edilen sorun alanlarına yer veren Acar, makine imalatı sektörünün, Türkiye’nin yüksek gelirli bir ekonomi olabilmesinin olmazsa olmazlarından olduğunu vurguladı. Sektörde rekabet gücü kazanmanın, Türkiye’nin yapısal sorunlarından biri olan cari açığın azaltılmasına ve sanayisizleşme sorununun aşılmasına katkı sağlayacağını belirten Acar, proje kapsamında 100’den fazla firma için ihtiyaç analizi yapıldığına ve firmaların çoğunda verimsizlik sorunu ile karşılaşıldığına dikkat çekti. Acar, yönetsel becerileri güçlü olan firma sayısının oldukça sınırlı olduğuna işaret ederek, “Türkiye’nin sektörde rekabet gücü kazanabilmesi için iyi yönetilen şirketlere ihtiyacı vardır” dedi.

Toplantının ikinci aşamasında TEPAV tarafından tespit edilen sorun alanları ve geliştirilen çözüm önerileri çerçevesinde canlı bir tartışma oturumu gerçekleştirildi. Tartışmaya görüş ve önerileriyle katkı sunan katılımcılar, sektörün en temel sorununun nitelikli işgücü bulmakta karşılaşılan zorluklar olduğu hususunda fikir birliğine vardı. Çalışmada öne çıkan bazı öneriler ise şöyle:

  • Sektörün gelişebilmesi için bir Makine Araştırmaları Merkezi kurulmalıdır.
  • Sektör, nitelikli işgücüne erişimin mümkün olduğu yerlerde daha çok desteklenmelidir.
  • Sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında kümelenme bilinci yaygınlaştırılmalıdır.
  • Sektöre yönelik tasarlanan kamu destekleri, yan sanayinin gelişmesini de hedeflemelidir.
  • Sektörün Anadolu’ya yayılması sağlanmalı ve Anadolu, cazibe merkezi haline getirilmelidir.

Bunların yanı sıra katılımcılar, sektördeki firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılabilmesi için öncelikli olarak Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti. Bu bağlamda, mevzuata ve uygulanmasına ilişkin belirsizlikler, hukukun üstünlüğü prensibinin işletilmesindeki aksaklıklar sıklıkla dile getirilen sorun alanları arasında yer aldı.

Yazdır

« Tüm Haberler