logo tobb logo tobbetu

T20’nin Önerileri 2015 G20 Liderler Bildirgesi’nde Yer Aldı. TEPAV’ın aktivitelerini koordine ettiği T20 alt grubunun üzerinde çalıştığı ve ön plana çıkardığı üç önemli konu açıklanan G20 Liderler Bildirgesi’ne girdi  
Haber resmi
16/11/2015 - Okunma sayısı: 1546

 

TEPAV’ın aktivitelerini koordine ettiği T20 alt grubunun üzerinde çalıştığı ve ön plana çıkardığı üç önemli konu 16 Kasım 2015, Pazartesi günü açıklanan G20 Liderler Bildirgesi’nde yer aldı.

Bu çerçevede,  G20 tarihinde ilk kez  “İnternet” Antalya Bildirgesi’nde yer buldu.  İnternet kelimesinin içinde geçtiği 26 numaralı paragrafta İnternet teknolojileri alanında iki önemli mesaj verildi. Birincisi siber güvenlik alanında işbirliği ve özellikle şirketlere yapılan siber saldırıların engellenmesi. İkincisi ekonomik kalkınmanın itici gücü olan İnternet’e erişimin yaygınlaştırılması.

T20 2015, çalışmaları kapsamında İnternet’in kalkınma üzerindeki etkisi, yönetişimi, siber güvenlik ve veri korunması konularına odaklanıp, G20’nin başlangıç noktasının kalkınmayı geliştirmek için dijital bölünmenin azaltılması olması gerektiğini vurgulamıştı.

İkinci olarak G20 Liderler Bildirgesi’nde sürdürülebilirlik teması altında temiz enerji teknolojileri  yer aldı.  Bu kapsamda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili işbirliği yapılacağı, bu konudaki yatırımların önemi ve ilgili faaliyetlerin destekleneceği vurgulandı.

T20, 2015 yılında teknoloji ve inovasyonu ana çalışma temalarına dahil etmiş ve küresel ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için yeni teknolojilerin difüzyonunun önemini savunmuştu. Bu kapsamda Berlin’de Teknoloji ve İnovasyon çalıştayı düzenlenmiş ve diğer T20 toplantılarında da burada ortaya çıkan öneriler somutlaştırılmıştı. Ayrıca yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılmasının sürdürülebilirlik için önemi, Antalya Zirvesi sırasında düzenlenen T20 ve İnovasyon20 (I20) toplantılarının ana konusuydu.

Üçüncü olarak, devlet borçlarının yeniden yapılandırılması meselesinin kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınacağı hususu bildirgede yer aldı. Bu konu, küresel ekonominin gündemine Arjantin’in içine düştüğü borç krizi ile gelmişti. T20, bu alanda Arjantinli düşünce kuruluşlarıyla ortak yaptığı çalışmada, devlet borçlarının yeniden yapılandırılabilmesine ilişkin uluslararası kural ve standartlar geliştirilmesini önermişti. Ottowa’da finansal sistemle ilgili olarak düzenlenen toplantıda önemle ele alınan ve öneri geliştirilen konulardan biri de uluslar arası finansal sistemde devlet borçlarının yeniden yapılanması meselesiydi.

Yazdır

« Tüm Haberler