logo tobb logo tobbetu

Yeni Sanayi Devrimi İçin Mesleki Eğitim Modeli Tartışıldı
Haber resmi
05/03/2017 - Okunma sayısı: 5880

ANKARA - TEPAV’ da 28 Şubat Salı günü J.P. Morgan desteğiyle düzenlenen toplantıda “Yeni Sanayi Devrimi İçin Nasıl Bir Mesleki Eğitim Modeli Tasarlanmalı?” konusu ele alındı.

Toplantıda TEPAV’ın ekonomideki yapısal dönüşüme uygun becerilerin inşa edilmesine katkı sunmak amacıyla yürütmüş olduğu Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama Projesinin sonuçları da paylaşıldı. Söz konusu proje JPMorgan Chase Vakfı’nın küresel filantropi (hayırseverlik) yatırımları kapsamında gerçekleştirildi. Vakfın amacı, J.P. Morgan’ın hayırseverlik politikası kapsamında faaliyet göstererek, işgücü niteliklerinin geliştirilmesi, finansal kabiliyetin artırılması, küçük işletmelerin desteklenmesi ve toplumsal gelişim olgularına odaklanma amaçları doğrultusunda, J.P. Morgan’ın aktif olarak faaliyette bulunduğu bölgelerdeki sosyal sorumluluk projelerine kolaylık sağlamaktır.

Toplantı TEPAV İcra Direktörü Güven Sak’ın konuşmasıyla başladı. Sak, konuşmasına “Önümüzdeki dönemin fabrikaları nasıl olacak? Ne gibi becerilere ihtiyaç duyulacak?” sorusuyla başladı. Güven Sak sunumunda “Geleceğin fabrikasında makinalar çalışırken sürecin herhangi bir şekilde akamete uğraması, işleyişin durması o kadar pahalıya mal olacak ki, onu işletecek çalışanların son derece donanımlı olmaları, anında problemlere müdahale edebilecek kabiliyete sahip olmaları ve o fabrikada ne iş yapıldığını bir bütün olarak kavrayabilmeleri gerekiyor. Bu dönemde mühendislere iş süreciyle ilgili ne öğretiyorsak, yeni dönemin fabrika işçilerinin de gelecekte o bilgilere sahip olmaları gerekiyor.” dedi.  Sak, konuşmasını “Bugün ihtiyaç duyulan beceriler nelerse gelecek dönemde bunların daha da önemli olacağını düşünüyorum. 2015 yılından beri TEPAV’da inovasyon konuşmayı bırakalım inovasyon yapmaya başlayalım diyoruz. Ben bu çalışmayı bu anlamda atılmış somut bir adım olarak görüyorum” diyerek noktaladı.

Toplantıya J.P. Morgan Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık’ın konuşmasıyla devam edildi. Konuşmasında TEPAV’ın bu girişimi ile işgücü piyasasındaki genç insanların potansiyellerini iyileştirici ilave eğitim ve öğrenim olanaklarına katkıda bulunabilmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Bağrıaçık, J.P. Morgan olarak Türkiye’de, genç nüfusun işgücüne katılımını teşvik edebilmek adına yetkinliklerini yükselten inovatif ve etkili programlara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Açılış konuşmasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Endüstri 4.0’ın yüksek nitelikli insan gücüne olan talebi artıracağını belirterek, “odak noktası insan yetiştirmek olan Bakanlığımız, 2017 yılında Endüstri 4.0 alanında çalışmalarını hızlandıracak” yorumunda bulundu. Henüz ilk evresinde olan dördüncü sanayi devriminde üreticiler, teknoloji firmaları ve eğitim kurumlarına ciddi görevler düştüğünü ifade eden Erdem,  “günlük yaşantımızda etkisini her geçen gün daha da fazla hissettiğimiz ve yakın zamanda baş döndürücü bir hızla hayatımızı değiştirecek nesnelerin interneti konsepti, Endüstri 4.0 ile fabrikalara girerek üretim ortamlarımızı daha akıllı hale getirecek, karmaşık ürünleri daha kısa sürede ve en yüksek kalitede üretmemizi sağlayacak.” dedi. Erdem, konuşmasında toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireyler yetiştirmenin eğitimin amaçlarından biri olduğunu belirterek, bilgi çağı ile uyumlu olacak şekilde eğitime yön vermenin gerekli olduğunun altını çizdi.

“Mesleki Eğitimde Probleme Dayalı Eğitim Modeli: İhtiyaç Analizi ve Pilot Uygulama Sonuçları” başlıklı rapor, TEPAV Proje Yöneticisi Şenay Akyıldız tarafından tanıtıldı. Akyıldız, proje çerçevesinde uyguladıkları Probleme Dayalı Eğitim (PDE) Programının konuşmaktan yapmaya geçiş yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendirilebileceğini vurgulayarak, PDE’nin Endüstri 4.0’a atıfla Mesleki Eğitim 4.0 için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Toplantının öğleden sonraki panel oturumunda Düşünme Akademisi Genel Müdürü Kutlu Tanrıverdi, TOBB-ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Serdar Sayan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun katkılarıyla, “Yeni sanayi devrimi için nasıl bir mesleki eğitim modeli tasarlanmalı?” sorusu çerçevesinde bir tartışma gerçekleştirildi.

Video

Mesleki Eğitimde Probleme Dayalı Eğitim Modeli Katılımcı Görüşleri videosu için tıklayınız.

Haberle ilgili dosyalar

Senay Akyildiz Sunum

Etiketler: TEPAVPDE,

Yazdır

« Tüm Haberler