logo tobb logo tobbetu

TEPAV’dan G20 sürecine katkı devam ediyor  
Haber resmi
20/05/2019 - Okunma sayısı: 3484

 

 

Hali hazırda Japonya’nın ev sahipliğinde devam eden G20 süreci artan küresel sorunlar karşısında çözüm yolları üzerine odaklanırken, G20 liderlerinin ve karar alıcı çevrelerin bu süreçte yeni fikirlere ihtiyacı bulunmaktadır. G20’nin “fikir bankası” niteliğinde olan ve dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarının oluşturduğu T20 platformu da çalışmalarına bu yönde devam etmektedir. Bu çerçevede aralarında TEPAV’ın da olduğu çok sayıda düşünce kuruluşundan uzman ve akademisyenlerin katkılarıyla kalkınma, uluslararası finansal yapı, ticaret ve yatırımlar, KOBİ’ler, yaşlanan nüfus ve göç, iklim değişikliği, dijitalleşme gibi 10 farklı alanda hazırlanan 100’ün üzerinde öneri çalışması G20 liderleri ve ilgili karar alıcı çevrelere ve bakanlıklara sunulmaktadır. Çeşitli etkinlikler yoluyla ilgili mercilere iletilen öneriler sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG) çerçevesinde belirlenen amaca ulaşılmasında yol gösterici nitelik taşımaktadır.

Bu yıl Japonya’nın başkanlığında yürütülmekte olan G20 çalışmaları küresel sorunların ele alındığı çok sayıda etkinliğe sahne olmakta birlikte, farklı alanlarda Bakanlar düzeyinde yapılan toplantılar da devam etmektedir. G20 Liderler Zirvesi Japonya’nın ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde Osaka’da gerçekleştirilecektir. G20 liderleri ve karar alıcılarına yardımcı olması amacıyla T20 (Think20) çerçevesinde bir araya gelen ve aralarında TEPAV’ın da bulunduğu düşünce kurulukları ve akademik çevrelerden uzmanların katılımıyla hazırlanan politika öneri çalışmaları da tamamlanmıştır.

Çalışmaya erişmek için tıklayınız.

Hatırlanacağı üzere, TEPAV Türkiye’nin dönem başkanı olduğu 2015 yılında 50’nin üzerinde düşünce kuruluşunun katıldığı T20 toplantılarının koordinasyonunu yapmıştı. TEPAV T20 önerilerinin G20 Liderler Bildirgesi’nde yer almasını sağlamış ve özellikle internet, inovasyon, KOBİ’ler (bu bağlamda bir Dünya KOBİ Forumu’nun kurulması), devlet borçlarının yapılandırılması gibi konuların G20’nin gündemine katılmasında önemli bir rol üstlenmişti. TEPAV daha sonraki dönemlerde de Türkiye’yi yakından ilgilendiren göç ve mülteciler konusunun gündemde tutulmasına katkı sağlamaya devam etmiş, ayrıca ticarette korumacılık konusunda da çalışmalara katılmıştır. Diğer G20 ülkelerden kuruluşlarla öneriler hazırlayan TEPAV, bu yıl Japonya’nın ev sahipliğinde başta Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü (ADBI) ve Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Araştırmaları Enstitüsü (RIETI) gibi önde gelen düşünce kuruluşları ile G20 konularında öncelikli alanlarda yeni fikirlerin yaratılması için çaba göstermektedir.

TEPAV bu yıl da söz konusu sürece katkı sağlamak amacıyla dört farklı çalışmada yer almıştır. Ayrıca, T20 çalışmalarına destek amacıyla oluşturulan ve G20 bağlamında karşılaşılan küresel sorunlara yönelik politika değerlendirmeleri ve önerileri yapmak amacıyla bir araya gelen kuruluşların çatı kuruluşu haline gelen Almanya merkezli Global Solutions Initiative toplantılarına ve etkinliklerine de katılmaya devam etmektedir.

T20 Japonya döneminde TEPAV tarafından doğrudan katkı sağlanan dört politika notu bulunmaktadır. Bunlardan,

TEPAV İcra Direktörü Güven Sak ve TEPAV Araştırmacısı Ömer Kadkoy tarafından hazırlanan ve Yaşlanan Nüfusun Ekonomik Etkisi ve Göç Çalışma Grubuna (Task Force) sunulan Role of G20 in Designing Immigration Policies to Support Population Aging isimli çalışma, gelişmiş ekonomilerde iktisadi büyümedeki yavaşlamanın yanı sıra yaşlanan nüfus sorunu karşısında göç politikalarının etkisini ve katkısını ele almaktadır. Gelişmiş ekonomilerin genellikle yüksek beceriye sahip göçmenlerle ilgilenmekte olduğu, ancak farklı niteliklerde beceri düzeyine sahip göçmenlere de ihtiyaçları olacağı vurgulanmakta ve bu amaçla ev sahibi ülkelerde beceri gelişiminin ele alınması için hazırlıklar çalışmaları yapılmalıdır. G20 bu yolda çabaları desteklerken yalnızca sorumluluk paylaşımı yapmakla kalmayacak, diğer taraftan düzenli ve güvenli bir göç düzenlemesini harekete geçirmek suretiyle SDG bağlamında gerekli beceri setinin oluşumuna da katkı sağlayacaktır.

İlgili çalışmaya erişmek için tıklayınız.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkez Direktörü Sait Akman’ın Ticaret, Yatırımlar ve Küreselleşme çalışma grubu için farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlarla birlikte katkı sağladığı üç farklı politika notu ise dünya ticaretinde yaşanan sorunlar, ticaret müzakereleri ve küresel değer zincirleri konusunda tespit ve öneriler sunmaktadır.

Konu ile ilgili diğer çalışmalar için çerçeve sunan The Crisis in World Trade isimli çalışma geçmişteki başarılarına karşın dünya ticaret sisteminin günümüzde derin sorunlarla karşı karşıya olduğu ve bu amaçla stratejik yaklaşımlar gerektiğini vurgulamaktadır. Sistemin işlevselliği açısından, DTÖ’nün yeniden canlandırılmasının ve ticarette söz sahibi ülkelerin politika değişimlerinin şart olduğu da ifade edilmektedir. Çalışmada küresel ticaret sistemi için en kötü senaryonun dünyada büyük ticaret bloklarının ortaya çıkması ve ticaret ilişkilerinin güce dayalı belirlenmesi olacağı söylenirken bundan en büyük zararı ticarette daha az paya sahip küçük devletlerin göreceği öngörülmektedir. DTÖ kritik konularda müzakerelerin ilerleme sağlayacak şekilde sürdürülmesi için gerekli reformlara tabi olacak mı? ABD’nin izlediği ticaret politikaları geçici bir dönemi mi yansıtmakta yoksa “yeni normal” olarak mı kabul edilmeli? Devlet kapitalizmi uygulamaları (özellikle Çin’de) DTÖ ile uyumlu mu? soruları farklı senaryolar altında ele alınarak politika önerileri sunulmaktadır.

İlgili çalışmaya erişmek için tıklayınız.

Reinvigorating the WTO as a Negotiating Forum isimli politika notunda, DTÖ’nün ticaretin serbestleştirilmesi ve yeni kuralların oluşturulması açısından çok önemli olan müzakere forumu olma özelliğinin işlevini yitirmekte olduğu ve bir kriz ile karşı karşıya geldiği ifade edilmektedir. G20 ülkelerinin bu durumun önüne geçebilmek için yapmaları gerekenleri vurgulayan ve müzakereleri etkileyen unsurlardan hareketle alternatif müzakere ve karar-alma yolları önerileri de tartışılmaktadır. Bunlar arasında kritik kütle yaklaşımı çerçevesinde müzakereler, çok-vitesli çok taraflı müzakereler, dışa açık çoklu müzakereler gibi yöntemler ele alınmaktadır.

İlgili politika notuna erişmek için tıklayınız.

Ticaret ve yatırım alanında Expanding and Restructurng Global Value Chains for Sustainable and Inclusive Growth isimli çalışmada ise dünya ekonomisinde özellikle 1990 ve 2000’li yıllarda gelişen küresel değer zinciri (GVC) ağlarının etkinlik, bilgi yayılımı ve istihdam açısından katkıları ele alınmaktadır. Ancak küresel krizi takiben GVC’lerin düzenleyici ve kurumsal engellerle karşılaştıkları ve özellikle gelişmiş ekonomilerdeki bazı imalatçı firmaların artan rekabet baskısı karşısında gelişme yolunda ülkelere karşı korumacı politikalar istediği belirtilmektedir. Çalışma sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlamak için bu alanda bir dizi politika önerisi sunmaktadır.

İlgili çalışmaya erişmek için tıklayınız.

Etiketler: G20, T20,

Yazdır

« Tüm Haberler