logo tobb logo tobbetu

Köşe Yazıları

Hasan Ersel, Dr. - [Yazarın tüm yazıları]

2007'de büyüme 15/02/2007 - Okunma sayısı: 2505

 

2007 yılında ekonominin nasıl büyüyeceği sorusuna yanıt verebilmek için iki konuda açıklığa kavuşmak gerekiyor. Bunlardan ilki ekonominin 2006 büyüme başarısının 2007 üzerindeki etkisinin ne olacağı. İkincisi de iktisat politikasının 2007'de nasıl biçimleneceği. 2006 son çeyrek büyüme rakamları elimizde olmadan ilk soruya doyurucu yanıt vermek zor. Eldeki bilgiler ışığında bir izlenim edinmeye çalışıp, bunu büyük bir ihtiyatla karşılamaktan başka çare de yok.

tablo1Tablo 1'deki sanayi ve imalat sanayiinde ortalama üretim artış rakamları, ilk bakışta, 2006'nın son çeyreğinde üretimde "belirgin" bir yavaşlama olduğu görüşünü doğrulamamaktadır. Toplam sanayi üretim endeksindeki ortalama artış oranı yılın son çeyreğinde yılın ilk üç çeyreğinin ortalamasının biraz altında kalmış olmasına karşılık, imalat sanayiinde son çeyrekteki üretim endeksindeki ortalama artış hızı, yılın ilk 9 ay ortalamasının üstündedir.

tablo2 01Ancak, Tablo 2'den de görüldüğü üzere son çeyrekte sanayi üretim endeksindeki artış kasım ayındaki sıçramadan kaynaklanıyor. Diğer iki aydaki üretim artış hızı, ocak ayı dışında, 2006 yılının en düşük değerleri. Yani son çeyrekte üretimde oynaklık yüksek. 

tablo3Tablo 3'te verilen yılın son çeyreğine ilişkin dış ticaret rakamları ithalatta yavaşlamaya işaret etmektedir. İthalatın son üç aydaki artış oranı (yüzde 13,1), yılın bütünündeki artış oranının (yüzde 17,3) altındadır. Öte yandan yılın son çeyreğinde ihracatın artış oranı ithalatınkinden fazladır. Bu 2006'nın genel görünümüne ters düşmektedir. Yılın bütününde ihracat yüzde 15,9, yani ithalattan daha az artmıştır.

tablo4Yılın ilk dokuz ayına oranla son çeyrekte ithalat artış hızındaki azalma her alt kalem için geçerli olmakla birlikte, ara mallarda azalma yaklaşık 2 puan düzeyinde kalırken tüketim mallarında düşüşe dönüşmektedir. Sermaye malları ithalat artış hızı ise 9 puan düşmüştür (Tablo 4).

İhracat ve ithalat rakamları, 2006 son çeyreğindeki büyümede dış talebin katkısının artmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu, TCMB'nin 2006'nın son çeyreğinde iç talepte bir yavaşlama olacağına ilişkin görüşü ile uyumlu bir sonuçtur. Ancak bunun haziran ayında alınan para politikası kararlarının sonucu mu, yoksa ekonominin üçüncü çeyrekte gözlenen yavaşlama eğiliminin devamı mı olduğunu, mevcut bilgi düzeyinde, ayırt etmek olanaklı değildir. Oysa, iktisat politikasını değerlendirebilmek için bu ayrımın yapılması önem taşımaktadır. Çünkü ekonomi, para politikası kararları nedeniyle son çeyrekte yavaşlıyorsa aynı yolla hareketlendirilebilir. Buna karşılık, ekonomi başka bir nedenle yavaşlamaya başlamışsa, bu tür bir müdahalenin etkili olacağından emin olamayız. Hükümetin de böyle düşünmesi durumunda, 2007 bütçesinin iç talebi artırıcı etkisinden yılın ilk çeyreğinden itibaren yararlanmaya çalışması şaşırtıcı olmamalıdır.

 

Bu köşe yazısı 15.02.2007 tarihinde Referans Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Paylaş Bookmark and Share

« Diğer köşe yazıları