logo tobb logo tobbetu

TOBB - AllWorld- Türkiye 25 (2011)

 

Tamamlanmış proje (Kasım 2011 - Kasım 2012)

Finansman kaynağı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

AllWorld Türkiye 25 Projesi’nin genel amacı, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirleyerek küresel ölçekte söz konusu şirketlere dikkat çekmektir. Proje kapsamında belirlenen kıstaslar ile seçilen finalist şirketlerin;

 • Performansları ile binlerce şirket içerisinde öne çıkan şirketlere yerel ve uluslararası medyanın dikkatini çekerek, bu şirketlerin yeni müşterileri, yatırımcıları, yetenekleri ve fırsatları yakalamaları;
 • Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek AllWorld Liderlik Zirvesi’ne katılım göstermeleri;
 • Dünya çapında hızla büyüyen lider şirketlerle network ve iş ilişkileri geliştirmeleri;
 • En yeni fikirlerden haberdar olarak, dünyaca ünlü akademisyen, yatırımcı ve girişimcilerle ortak bir iletişim ağının parçası olmalarına imkan tanınması;
 • Finalistlerin ileriki dönemde açıklanacak olan Avrasya 500 listesi için de değerlendirilmeleri;
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılımcıların oluşturduğu 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “Arabistan 500+Türkiye” ödül törenine de davet edilmeleri ve bu kapsamda Türk şirketlerinin, Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki hızlı büyüyen şirketlerle tanışmaları, kendilerine yeni iş fırsatları yaratması ve bölgenin ekonomik entegrasyonuna katkı sağlamaları hedeflenmiştir.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri 2008 ve 2010 yılları arasında satış gelirlerindeki büyüme performansına göre sıralanmış ve satışlarını en fazla arttıran 25 şirket belirlenmiştir. Hızlı büyüyen, ancak ciro ya da kuruluş yılı kriterlerini karşılamayan şirketlerin de başvuru yapmalarına izin verilmiştir. Bu kategoride yer alan şirketler “İzlenecek Şirketler” olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında TEPAV’ın gerçekleştirdiği temel faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yarışma açmak ve başvuru kıstaslarını belirlemek;
 • Başvuruları değerlendirmek;
 • AllWorld Türkiye 25 Ödül Töreni’ni organize etmek ve gerçekleştirmek;
 • Şirketlerin network ve iş ilişkileri geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti sunmak ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmasını koordine etmek;
 • Şirketlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılımcıların oluşturduğu 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “Arabistan 500+Türkiye” ödül törenine ve 2012 yılı Şubat ayında Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen Girişimcilik Zirvesine katılmalarının sağlanması.