logo tobb logo tobbetu

AB - Türkiye’de Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirilerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi

 

Tamamlanmış Proje (Ocak 2007 -  Aralık 2007)

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği müktesebatına da atıfta bulunarak Ulusal Program ve Katılım Ortaklığı'nın uygulanması amacıyla Türkiye'nin etki analizi kapasitesini güçlendirmektir. Proje kapsamında;

  • AB katılım süreci boyunca ortaya çıkan fırsat ve zorluklar hakkındaki farkındalık artırılmaya çalışılmıştır.
  • AB ile yapılan katılım görüşmelerinde öncelikli konulardan biri olan çevre başlığı altında "büyük yakma tesislerden kaynaklanan belirli kirletici madde emisyonlarının sınırlandırılması hakkında 2001/80/EC sayılı Konsey Direktifi"ne vurgu yaparak etki analizi uzmanlık kapasitesi geliştirilmiştir.
  • İlgili direktif hakkında mikro düzeyde bir etki analizi uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz.