logo tobb logo tobbetu

AB - REACH Tüzüğünün Türkiye Kimya Sektörüne Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi-ERCIT

 

Tamamlanmış proje (Haziran 2008 - Kasım 2009)

Projenin genel amaçları:

  • Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamaları (REACH) Tüzüğünün uygulanmasına odaklanarak, Türkiye ve AB'ye üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlamak, sivil toplum diyalogunu güçlendirmek;
  • Fırsat ve zorluklar hakkında farkındalık yaratmak maksadıyla Türkiye içerisinde AB ve özellikle REACH tüzüğünün daha iyi anlaşılmasını ve bilinmesini sağlamak;
  • Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin ve özellikle Türkiye'deki kimyasal madde sanayiinin daha iyi bilinmesini ve anlaşılmasını, dolayısıyla gelecekte meydana gelecek genişlemeden doğacak fırsat ve zorluklar hakkındaki farkındalığın artmasını sağlamak.

Projenin özel amaçları:

  • AB üniversiteleriyle kurulacak işbirliği vasıtasıyla REACH tüzüğüyle ilgili analitik becerilerin ve teknik bilgilerin Türk üniversiteleri, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları tarafından elde edilmesini hızlandırmak,
  • Yerel ve yabancı ortaklarla işbirliği içerisinde ortak araştırmalar yapmak,
  • Türkiye'de REACH tüzüğünün planlanması ve uygulanması hakkında bilgi edinme ve deneyim paylaşımını teşvik etmek,
  • REACH tüzüğünün AB Müktesebatının Malların Serbest Dolaşımı hakkındaki bölümüne muhtemel etkilerini tespit etmek,
  • Projenin yerel ve yabancı ortakları arasında uzun dönemli ve sürdürülebilir işbirliği ve ortaklık tesis etmek,
  • REACH tüzüğünün uygulamasını hızlandıran farkındalık yaratma ve yol haritası hazırlama faaliyetleri ile Türkiye'de sivil  toplumunun AB'nin çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önceliklerine muvafakatını güçlendirmek.

 

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz.