logo tobb logo tobbetu

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti - KKTC’de Devlette Fonksiyonel Kurumsal Gözden Geçirme Çalışması

 

Tamamlanmış proje (Nisan 2011 - Haziran 2012)

Finansman kaynağı: T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti

Projenin amacı KKTC’de kamu yönetiminin fonksiyonel - kurumsal gözden geçirme çalışmasını yaparak mevcut yapı ile KKTC’de olması gereken yapı arasındaki farkın ortaya konulması ve böylece KKTC’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir kamu kurumsal yapısına, hangi stratejilerle ulaşılacağının tespit edilmesidir. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2010-2012 dönemi “Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı”nda yer alan analiz çalışmalarından biridir.

TEPAV, proje kapsamında aşağıdaki iş paketlerini gerçekleştirmiştir:

  • Bakanlıkların doğrudan sorumluluğunda olan temel işlevlerine (eğitim, sağlık, ulaştırma, sosyal güvenlik vb. dikey işlevler) yönelik fonksiyonel analiz çalışması;
  • Bakanlıkların yatay ve sistemsel işlevlerinin analizi (örn. politika koordinasyonu, mali yönetim, yerel yönetim, KİT’ler, düzenleyici çerçeve, sosyal güvenlik);
  • Ölçek itibariyle küçük ada veya kara ülkelerinin kamu yönetimleriyle kıyaslama çalışması.

Bunların yanısıra, KKTC vatandaşlarının, kamu çalışanlarının ve iş dünyasına mensup kişilerin  kamu yönetimine, kamu hizmetlerine ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tutum, algı ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla üç ayrı gruba anket uygulanmış ve raporlanmıştır. Bunlar;

  • Kamu hizmetleri ve kamu yönetimi reformu algısına yönelik hanekalkı araştırması (1.300 katılımcı),
  • Kamuda istihdamın durumu ve kamu yönetimi reformu algısına yönelik kamu çalışanları araştırması (1.180 katılımcı),
  • Yatırım ortamının değerlendirilmesi ve kamu yönetimi reformu algısına yönelik iş dünyası araştırması (750 katılımcı).

Son olarak, KKTC kamu görevlilerinden oluşturulan bir çalışma grubu ve tematik uzmanlarla birlikte yürütülen analizlerin sonucu olarak kurumsal yeniden yapılandırma önerilerinden ve geçiş takviminden oluşan bir "ANA RAPOR" hazırlanmıştır. Raporun İngilizce haline buradan erişebilirsiniz.