logo tobb logo tobbetu

Türkiye - İngiltere (Birleşik Krallık) Serbest Ticaret Anlaşması Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
Haber resmi
05/01/2021 - Viewed 4228 times

 

 

Yılbaşı itibarıyla İngiltere’nin 48 yıldır üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması kesinleşmiştir. Taraflar bu ayrımın en az sorunlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak üzere, son dakikada belki de bir mucize denilebilecek şekilde 24 Aralık 2020 tarihinde, ayrışmanın hukuki bakımdan düzenli olmasını amaçlayan bir anlaşmaya varabilmişlerdir. Türkiye’nin en büyük dış ticaret partnerleri olan AB’nin ve İngiltere’nin bu şekilde kuralları belirlenmiş bir anlaşma çerçevesinde ayrışmaları, tabiatıyla olumlu bir gelişmedir.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkileri Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde yürütülüyordu. İngiltere’nin AB’den ayrılması ile iki ülke arasında ticaret ilişkilerini düzenleyen hukuki zemin ortadan kalkmış oluyordu. Bu gelişme, Türkiye bakımından en büyük ikinci ihracat pazarı olması önem arz eden İngiltere ile ticaret ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştı. İngiltere’nin AB ile kurallı ayrışmasını sağlayan bir serbest ticaret anlaşmasını yapması, Türkiye’ye de İngiltere ile ikili bir serbest ticaret anlaşması yapma olanağını hukuken sağlamıştı.

Daha önceden sürdürüldüğü anlaşılan hazırlıkların bir sonucu olarak Türkiye ve İngiltere arasında   29 Aralık 2020 tarihinde bir Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığı ilan edilmiştir. Anlaşma sanal ortamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss tarafından imzalanmıştır.  Böylece iki ülke arasında ticaret konularında herhangi bir belirsizlik ortamına mahal bırakılmayarak kuralların ve gümrük tarifelerinin, yeni dönemde de Brexit öncesi dönemdeki gibi, aynı şekilde işlemesi sağlanmıştır. Gerçekten de uluslararası ticaret çevreleri bu anlaşmayı “devamlılık anlaşması” (continuity agreement) olarak nitelendirmişlerdir.

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News