logo tobb logo tobbetu

Pandeminin İkinci Dalgasında Perakende Sektörü Değerlendirme Notu / Merve Dündar, Aycan Kulaksız, Gülbin Şahinbeyoğlu
Haber resmi
06/01/2021 - Viewed 3343 times

 

 

COVID-19 küresel salgınının ilk dalgasında perakende sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yüzde 70’ten fazlası tamamen kapanmış ya da kapasitelerini önemli oranda düşürmüştür ve bunun sonucu olarak TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) Mart-Nisan 2020 döneminde bir yıl öncesine göre 10 puana yakın gerilemiştir. Haziran ayı ve sonrasında sosyal hareketliliği kısıtlayan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte, diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi, perakende sektöründe de tedrici olarak toparlanma gerçekleşmiş ve yılsonuna doğru TEPE’nin pandemi öncesi seviyelerini yakaladığı gözlenmiştir. Ancak, Kasım ve Aralık aylarında vaka sayılarında görülen artış nedeniyle salgının kontrolüne yönelik tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, sektörün faaliyetini kısıtlayıcı ikinci dalgayı teşkil etmiştir.

Bu çerçevede, pandeminin ikinci dalgasının sektörde yarattığı etkilere dair zamanlı bir şekilde bilgi edinilmesi amacıyla, TEPE anketinin Aralık 2020 dönemi uygulamasında katılımcılara ek sorular yöneltilmiştir. Bu çalışmada, söz konusu anket çalışması tanıtılmakta ve ilgili yanıtlar sektör detayında özetlenmektedir.

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News