logo tobb logo tobbetu

Saha Diplomasisi Anıları VII: İzmir’in EXPO 2020 Adaylık Serüveni İzmir'in EXPO 2020 Adaylık Serüveni / 2012 - 2013 | N. Murat Ersavcı
Haber resmi
21/03/2021 - Viewed 2776 times

 

 

Uluslararası Sergiler Bürosu (Bureau International des Expositions - Bureau of International Expositions - BIE) Paris’te yerleşik Hükümetlerarası bir kuruluştur. BIE 1928 yılında imzalanan Paris Konvansiyonu bağlamında uluslararası fuar faaliyetlerini düzenlemek üzere oluşturulmuş ve 1931 yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluşun ana amacı Dünya Expolarını organize ve idare etmektir. Ayrıca ulusal pavyonlarda ev sahibi ülke ile katılımcı ülkeler arasında iş birliği sağlanmak da görevleri arasındadır.

BIE esas itibariyle, Genel Sekreterlik yönetiminde dört Komite vasıtasıyla çalışmalarını yürütür. Bunlar; İcra (Executive), Kurallar (Rules), İdari ve Bütçe (Administration and Budget) ve Enformasyon ve İletişim (Information and Communication) olarak tanımlanmıştır. Her Komitede seçimle gelen en fazla 12 üye ülke yer alır. Aralarından bir ülke başkanlık görevini üstlenir. Yılda iki kez (Haziran ve Kasım aylarında) yapılan Genel Kurul toplantılarına 169 üye ülkenin temsilcilerinin katılması beklenir.

Neden EXPO:

EXPO’lar, yarışmacı ülkeler tarafından seçilen temalar vasıtasıyla, dünya ülkelerini ortak bir projede bir araya getirmeyi amaçlar. Böylelikle, insanlığın çatışmacı olmayan bir ortamda işbirliğine teşvik edilmesi hedeflenir.  EXPO’lar aynı zamanda güçlü bir kamu diplomasisi işlevi de görmektedir. Ancak, seçilen ülke ve şehir için işin bir de ciddi parasal boyutu vardır. Hazırlıklar önemli mali kaynaklar gerektirse de, EXPO’nun yapılacağı kente beklenen milyonlarca ziyaretçi, yalnızca ev sahibi şehre değil, genel anlamda ülke ekonomilerine büyük bir katkı sağlar.

Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak katıldığımız ilk Dünya EXPO’su, 1851’de Londra’da tertiplenmiş. Osmanlı pavyonu, iki kez ziyaret eden Kraliçe Victoria’nın ilgisini çekmiş. Bilahare 1867 de Paris’te tertiplenen EXPO’ya da katılınmış. Bu gelenek Cumhuriyet döneminde de devam etmekte. Ancak, Türkiye’nin BIE üyesi olması, ülkemizde bir Dünya EXPO’su düzenlenmesi arzusundan hareketle, 2004 yılında gerçekleşmişti.

 

Notun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News