logo tobb logo tobbetu

Saha Diplomasisi Anıları VIII Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Dış Tanıtım Başdanışmanlığı (Ekim 1993- Haziran 1996) | N. Murat Ersavcı
Haber resmi
22/05/2021 - Viewed 2704 times

 

 

Kurum,  7 Haziran 1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile faaliyete geçmiştir.  Kuruluş adı Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumisi, 1984 yılı itibari ile T.C. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, 10 Temmuz 2018 tarihinde kapatılarak, görev ve yetkileri T.C. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığına devredilmiştir.

Bu durumda bahse konu yazım, kurumun 90’lı yıllardaki teşkilatı, işleyişi ve Genel Müdürlüğüm süresince tecrübelerimi yansıtacaktır.

BYEGM küçük çaplı ancak yurtdışı bağlantıları açısından önemli bir bakanlık gibi çalışır. Genel Müdürlüğün, Ankara'daki Genel Merkezi ile 16 ilimizde İl Teşkilatları, yurtdışında görevli 37 basın Müşaviri veya Ataşesi de bulunmaktadır.   Kurumun görev alanlarını kısaca özetlemek gerekirse; yurt içinden ve dışından sağlanan açık haber, bilgi ve belgeleri ilgili Bakanlık ve kuruluşlara ulaştırmak, yabancı dildeki haberlerin Türkçe tercümeleri yapılarak arşivlenmesini sağlamak, yabancı basın mensuplarının akreditasyon işlemlerini yapmak, yerli ve yabancı basın kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırıcı önlemler alınması şeklinde sıralanabilir. Kurumun ayrıca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere dört dilde ülkemizi tanıtım amaçlı yayınları vardır.

Diğer görevler arasında; ülkemizde yapılan uluslararası toplantılarda yabancı basın mensupları için basın merkezleri kurulması (Örneğin, yüzlerce yabancı gazeteci ve medya mensubunun izlediği, İstanbul’da yapılan Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı, NATO Zirve toplantısı gibi). Keza yabancı basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek tanıtım amaçlı programlar tertiplenmesi sayılabilir.

 

Notun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News