logo tobb logo tobbetu

İşgücü Piyasasında Suriyeliler: Arz ve Talep Yanlı Analizler Mahir Eller Projesi kapsamında yürütülen araştırmaların bulgularını içeren TEPAV raporu yayımlandı
Haber resmi
17/08/2021 - Viewed 4606 times

 

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi kapsamında TEPAV’ın hazırladığı “İşgücü Piyasasında Suriyeliler: Arz ve Talep Yanlı Analizler” başlıklı rapor, işgücü piyasasını hem arz hem de talep yönlü olarak değerlendirmeye imkan tanıyacak verileri birlikte içermekte, bu bağlamda bu alanda yapılan diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır.

Rapor, projenin araştırma bileşeni kapsamında projenin uygulama illerindeki 15.617 Suriyeli, 4.169 Türk vatandaşı ve 1.537 işverene uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizlerini içermektedir. Uygulanan anketler her hedef gruba özel sorular içermekle birlikte, genel olarak bireylerin eğitim geçmişi, iş deneyimleri, yetkinlikleri, istihdam durumları, kayıt dışılık, kayıtlı istihdama geçişin önündeki engeller, sosyal uyum yardımları, mesleki belgelendirmeye yönelik farkındalık, firmaların Suriyeli istihdamı ile ilgili görüşleri gibi konularda veri toplanmıştır.

Anketlerin yanı sıra tüm uygulama illerinde pek çok kişi, kurum ve kuruluş ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu çerçevede il ve/ya ilçe belediyeleri, muhtarlıklar, mesleki eğitim merkezleri, İŞKUR İl Müdürlükleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri, RIZIK İstihdam Ofisleri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüşülerek, Suriyelilere yönelik faaliyetleri ve uyum süreciyle ilgili görüşleri hakkında bilgi edinilmiştir.

Bu rapor, Mahir Eller Projesi kapsamında yürütülen işgücü piyasası arz ve talep yanlı araştırmaların bulgularından hareketle, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine uyum sürecindeki aksaklıkları ortaya koymak ve bu aksaklıkların giderilmesine katkı sunmak amacıyla geliştirilen politika önerilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Rapordaki bulgular, ilk kafilenin Türkiye’ye gelişinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş olmasına rağmen geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki sosyal ve ekonomik hayata uyum süreçlerinde gerektiği kadar mesafe alınamadığını göstermektedir. Bunun temelinde hem Türkiye’deki Suriyelilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliklerin gecikmesi hem de açık kapı politikasının bir sonucu olarak, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sistemli bir şekilde şehirlere yerleştirilememesi ve kentlerin kendi hazmetme kapasitelerine uygun kotaların belirlenmemiş olması yatmaktadır.

 

Rapora erişmek için tıklayınız.

 

Mahir Eller Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Mahir Eller” Projesinin temel amacı, Türk vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) istihdam edilebilirliklerini, mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi suretiyle artırmaktır. Yerel düzeyde proje faaliyetleri, 26 Haziran 2021’e kadar Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da, bu illerdeki Ticaret ve/ya Sanayi Odaları iş birliğinde uygulanmıştır. Temmuz 2021 itibarıyla uygulama illerine Ankara ve Kahramanmaraş da eklenmiştir.

Projede 30 bin kişinin yetkinliklerinin belirlenmesi, 20 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığıyla uygulanan belgelendirme sınavlarına girmesi, 15 bin kişinin bu sınavlarda başarılı olup belgelendirilmesi ve belgelendirilen 3 bin kişinin de istihdam teşvikleri kapsamında istihdam edilmesi veya mevcut istihdam durumlarının korunması hedeflenmiştir.

 

 

Tags:

Yazdır

« All News