logo tobb logo tobbetu

Orta vadeli program ve gelecek üç yıllık dönemde kamunun mali duruşu Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz
Haber resmi
09/09/2021 - Viewed 2789 times

 

 

5018 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık sürecinin başlamasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP) 5 Eylül 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

2022-2024 dönemine ilişkin makroekonomik hedef ve politikalar ile temel göstergeleri içeren OVP’de bir önceki yıl yayımlanan YEP’e nazaran büyüme, enflasyon ve cari işlemler açığı yukarı yönde revize edilmiştir. Bunun durum büyük ölçüde aşılamanın artması ve kapanma önlemlerinin kaldırılmasıyla birlikte COVID-19 salgınının ekonomik büyüme üzerindeki baskısının göreceli olarak zayıflamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte uzun dönemli ortalamalar makroekonomik göstergelere ilişkin öngörülerin iyimser olduğuna işaret etmektedir.

Kamu maliyesi göstergeleri OVP döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinin yüzde 3,0-3,5 seviyesinde açık vereceğini öngörmektedir. Öte yandan 2022-2024 döneminde faiz harcamaları artarken faiz dışı harcamalarının GSYH’nin yüzde 2’si oranında azaltılması hedeflenmektedir. Ancak, 2023 ve 2024 yıllarında seçimler olması nedeniyle bütçe harcamalarının güçlü bir şekilde sınırlandırmasına yönelik adımlar atılmasında zorluklar olduğu değerlendirilmektedir.

2018 yılından bu yana artış eğiliminde olan borç stokunun OVP döneminde yatay bir seyir izlemesi öngörülmüştür. Bununla birlikte 2022 yılı bütçesinin faiz dışı açık verecek şekilde programlanmış olması bir yandan borç dinamikleri üzerinde baskı yaratırken diğer yandan da borçlanma koşullarının iyileştirilmesi ve faiz harcamalarının azaltılması için borç idaresine yeterince imkan sağlamayacaktır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kamu maliyesine ilişkin politika ve tedbirler bütçenin orta vadede büyümeyi güçlü bir şekilde destekleyecek bir duruş göstermediğini ima etmektedir.

 

Değerlendirme notuna erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News