logo tobb logo tobbetu

ABD CHIPS yasası ve “yarı iletken” rekabetinin, liberal ekonomik sisteme ve sanayi politikasına yansımaları Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran
Haber resmi
15/08/2022 - Viewed 4007 times

 

 

Ağustos ayının ilk günlerinde küreselleşme ve neo liberal ekonomik sistem ile sanayi politikası konularında farklı bir dönüşümün kilometre taşlarının artık belirgin bir şekilde ortaya çıktığı gelişmeler meydana gelmiştir. En önemlisi, şüphesiz, Başkan Biden’In 9 Ağustos tarihinde imzalamasıyla yürürlüğe giren “Yarı İletken Üretimi için Yararlı Teşvikler Oluşturma ve Bilim Yasası 2022 (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors –CHIPS and Science ACT 2022)” olmuştur. Yazma kolaylığı bakımından uluslararası kullanıldığı şeklinde kısaca CHIPS Yasası tabiri kullanılacaktır.

Gerçekten 21’nci yüzyılın başlarından itibaren neo liberal düzenin ve genel kabul gören “Washington Mutabakatı” ilkelerinin dışında uygulamaların gelişmiş sanayi ülkeleri tarafından giderek daha açık bir şekilde uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Devletlerin günümüzde belirli imalat sanayilerini stratejik önemleri nedeniyle destekleyerek özel sektörü doğrudan etkilemeye çalışmaları, “sanayi politikası” diye özetlenebilecek bir uygulamaya yaygın olarak başvurdukları görülmektedir.

 

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Tags:

Yazdır

« All News