logo tobb logo tobbetu

Çok Taraflılık ve Küresel Ticaret: Zorluklar, Yeni Anlatımlar ve Sistemi Güçlendirme Yolları Değerlendirme Notu / M. Sait Akman
Haber resmi
25/05/2017 - Viewed 5926 times

Uluslararası ticaret on yıllardır, liberalleşme ve “kurallara dayalı” (rules-based) ticaret ortamı sayesinde küresel ekonomik büyüme için önemli bir faktör olarak görülüyor. Bu ortamının varlığı, çok taraflı ticaret sisteminin ilke ve normları zarar görmediği ve daha ileri düzeyde serbestleşme sağladığı ölçüde mümkündür. DTÖ, ticaret müzakereleri için bir platform oluşturma ve kural ve anlaşmaların şeffaflığını, denetimini ve icrasını teşvik etme gibi işlevleri itibarıyla çok taraflı sistemin merkezi organı konumundadır. “Küresel değer zincirleri” bağlamında küreselleşmiş üretim süreçleri uluslararası ticarete olan ihtiyacı arttırırken, DTÖ diğer taraftan Çin, Rusya ve diğer bazı ülkelerin kurallara dayalı ticaret sisteminin parçası olmalarında önemli tol üstlenmiştir.

Küresel ticaret sisteminin karşılaştığı büyük zorluklar


Tüm bunlara rağmen günümüzde küresel ticaret sistemi önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. İlk olarak Doha Ticaret Müzakereleri Turu tıkanmış haldedir. On yıldan uzun bir süredir devam eden canlandırma çalışmaları yararsız kalmaktadır. 2015’teki Nairobi Bakanlar Konferansı (BK) turun geleceği hakkında ABD gibi önemli üye ülkelerin görüş ayrılığını açıkça ortaya koymuştur. DTÖ bu süre zarfında yalnızca belli konular hakkında iyi niyetli, fakat mütevazı çözümler üretebilmiştir.

 

Değerlendirme notunun devamı için tıklayınız.

Yazdır

« All News