logo tobb logo tobbetu

G20 Ülkelerinin Küresel Ticarete Sarılmasının Önemi TEPAV’ın da Yer Aldığı Yayında Vurgulandı
Haber resmi
14/07/2017 - Viewed 5612 times

Cenevre Merkezli International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) tarafından hazırlanan Sticking to the Job: Key Trade Policy Considerations for the G20 Hamburg Summit and Beyond isimli çalışma yayınlandı. Kitapta, TEPAV G20 Direktörü Sait Akman’ın da son dönemlerde serbest ticarete karşı yükselen söylemleri ele aldığı ve çok taraflı ticaret sisteminin işlevselliğine yönelik öneriler sunduğu makalesi bulunmakta. Yayın, T20 kapsamında oluşturulan ve TEPAV’ın da yer aldığı Ticaret ve Yatırım Görev Gücü tarafından Berlin’de gerçekleştirilen çalıştayda küresel ticaretin geleceği konusunda yapılan tebliğlerden oluşmakta.

G20 Hamburg Zirvesi öncesi politika yapımcılarına öneriler sunmak amacıyla hazırlanan çalışma, Zirve ve sonrasında küresel ekonominin kırılganlığı ve siyasi belirsizlikler karşısında, küresel ticaret ve yatırım alanında sorunlara yönelik olarak G20 ülkelerinin “işe sarılmasının” hayati önemi üzerinde durmakta. TEPAV’dan Akman, çok taraflı ticaret sisteminin geleceği için G20 ülkelerinin kolektif liderliği, ticaret anlaşmalarının sahip olması gereken özellikler, ticaret müzakerelerinde özel sektörün rolü ve küresel ticaretin yarattığı rekabet karşısında sosyal ve ekonomi politikalarının gereği konularını ele aldığı yazısında, DTÖ’nün merkezi rolünün önemini vurgulamakta.

Çok taraflı ticaret sisteminde yaşanan zorluklar, G20 ülkelerinde artan korumacılık, uluslararası yatırım rejiminin reformu, dijital ekonominin yönetişimi, iklim değişikliğine yönelik ticaret bazlı politikalar ve sürdürülebilir kalkınma ve küreselleşeme konularında çözüm odaklı öneriler getiren çalışmaya buradan erişebilirsiniz.

Yazdır

« All News