logo tobb logo tobbetu

G20 Arjantin Dönem Başkanlığında T20 Politika Önerileri Kamuoyu ile Paylaşıldı G20 Arjantin dönem başkanlığında, dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarının T20 (Think 20) faaliyetlerinin bir ayağı olan politika önerileri, kamuoyu ile paylaşıldı.
Haber resmi
18/07/2018 - Viewed 3949 times

TEPAV, 2017 yılında olduğu gibi 2018’de de G20 toplantılarında konuşulmak üzere politika önerisi geliştirme çalışmalarında yer aldı. Eylül ayında gerçekleşecek G20 toplantılarında küresel yönetişimde söz sahibi çevrelere iletilmek üzere hazırlanan bu öneriler, Arjantin’in T20 (https://t20argentina.org/policy-briefs/) sitesinde paylaşıldı. TEPAV’ın da “Göç Görev Gücü” (Task Force on Migration) çerçevesinde geliştirdiği iki politika önerisi bu listede yer almaya hak kazandı.

G20 ülkelerindeki T20 üyesi önemli düşünce kuruluşlarının temsilcileri, hazırladıkları politika önerisi belgelerini paylaştılar. Bu çerçevede, daha sonrasında G20 sürecinde referans oluşturmak üzere 12 başlık altında 50’den fazla politika önerisi geliştirildi. TEPAV, “T20 Göç Görev Gücü”nün bir parçası olarak, göçmenlerin sosyal entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik iki politika önerisi sundu. Bunlardan ilki "Sosyal Entegrasyonun Sürdürülebilirliği: İş Fırsatı Sağlamak - Bir Mülteci Daha İşe Almanın Maliyeti Nasıl Hesaplanır ve Karşılaştırılır? (Sustainable Way of Social Integration: Job Generation -How to Estimate and Compare the Cost of Employing One More Refugee?), ikincisi ise; "Okula Başlamak: Entegrasyonun Performans İndikatörleri (Getting into School: Indicators of Integration)" başlıklı politika önerisi olup, bu politika önerileri T20 Arjantin sitesinde yayımlandı.

Sosyal Entegrasyonun Sürdürülebilirliği: İş Fırsatı Sağlamak - Bir Mülteci Daha İşe Almanın Maliyeti Nasıl Hesaplanır ve Karşılaştırılır? [1]

İlk politika önerisinde Suriyeli mültecilerin yerel ekonomilere entegrasyonunu kolaylaştırmak için yeni bir uluslararası işbirliği mekanizması paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, ev sahibi ülkelerde bir mülteci daha istihdam etmenin maliyetini ölçmek için nicel bir metodoloji geliştirilmesi önerilmektedir. Ekonomik kapasite ve çeşitlilik düzeyinin, sosyal güvenlik ve yerleşme maliyetlerinin göz önünde bulundurulduğu bu model, ülkeler arasında iş yaratma ile ilgili sorumluluk paylaşımını kalibre etmek için kullanılabilir.

Okula Başlamak: Entegrasyonun Performans İndikatörleri [2]

İkinci politika önerisinde ise ev sahibi ülkelerdeki mülteci entegrasyon politikalarının başarısını değerlendirmek için olası temel performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi önerilmektedir. Bu çerçevede, mültecilerin okullaşma oranları ve entegrasyon düzeyleri arasında gözlemlenen pozitif korelasyona dikkat çekilmektedir. Ayrıca, bu yolla elde edilen bulguların mültecilere sağlanan yardımların etkinliğinin artırılması için belirlenen nesnel hedeflerin gerçekleşme düzeylerini değerlendirmek için de bir araç olarak kullanılabilmesi öngörülmektedir.

 


[1] Sosyal Entegrasyonun Sürdürülebilirliği

[2] Okula Başlamak: Entegrasyonun Performans İndikatörleri

Tags:

Yazdır

« All News