logo tobb logo tobbetu

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Yenilenebilir Enerji Dr. Asmin Kavas, TEPAV Politika Analisti
Haber resmi
16/04/2019 - Viewed 2778 times

 

Ülkemizin enerjide dışa bağımlı olması, ihracattan elde edilen gelirin enerji ithalatı için harcanması, enerji kaynaklarının büyük oranda fosil yakıtlara dayanması, enerji güvenliğini tehdit eden önemli riskler arasındadır. Bu riskleri azaltmak, enerjide dışa bağlılığı en aza indirmek, sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek ve yerelden merkeze doğru ivmelenecek enerji politikalarını hayata geçirebilmek için enerji kaynaklarından olan yenilenebilir enerji politikalarının ve faaliyet alanlarının geliştirilmesi gereklidir.

Türkiye’de bugün nüfusun neredeyse yüzde 80’inin büyükşehir belediyelerinde yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, yenilenebilir enerji ihtiyacının karşılanmasında ve enerji verimliliğinin sağlanmasında yerel yönetimlere büyük ödevler, görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

“Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planlarında Yenilenebilir Enerji” başlıklı bu çalışmanın amacı yenilenebilir enerji politikalarının yerel düzeyde hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediyelerinin, politika ve faaliyet alanlarında yenilenebilir enerji alanına yönelik mevcut durumlarını tespit etmek ve bu alana yönelik yeni bir politika diyaloğunun geliştirilmesine katkı sunmaktır.

 

Yazının tamamına erişmek için tıklayınız.

 

Dr. Asmin Kavas tarafından kaleme alınan bu yazı Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi Şubat 2019 sayısında yayımlanmıştır.

Tags:

Yazdır

« All News