logo tobb logo tobbetu

Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi

 

“Brexit sonrasında Türkiye’nin İngiltere ile ticareti, gümrük vergilerindeki değişikliklerden nasıl etkilenebilir?” sorusuna cevaben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” hazırlandı.

Brexit sürecinde şu aşamaya kadar farklı senaryolar değerlendirilmiş olup geçiş süreci sonrasında da ticarette kurallarının ne olacağı hâlihazırda tamamen netlik kazanmadı. Süreç içerisindeki belirsizlikler, en güncel durumun ne olduğunun özel sektör tarafından takibini zorlaştırabildi. Önümüzdeki dönemde devam edecek olan bu bilgi ihtiyacına cevaben, “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi“, Brexit sonrasında geçiş sürecini takiben Türkiye’deki ihracatçı ve ithalatçıların karşı karşıya gelecekleri yeni gümrük vergilerini ve bu vergilerin doğrudan ve dolaylı etkilerini ürün bazında takip edilebilmesi için hazırlandı.

Hâlihazırda geçiş dönemi sonrasında İngiltere ve Türkiye ticaretini etkileyecek tüm değişkenler netleşmemiş olmasa da eldeki bilgilerle mevcut durum, rapor genelinde ortaya konuldu. Ayrıca ürün bazında gümrük vergilerine ilişkin detaylı veriler “Ek 2. Ürün Bazlı Brexit Rehberi Web Arayüzü Kullanım Kılavuzu” başlığı altında detayları paylaşılan bir Web Arayüzü aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Web Arayüzünde yer alan “sorgu ekranı” ile firmaların kendi ürünlerini aratıp özet sonuçlara erişebilmesi hedeflenmektedir. Türkiye ve İngiltere arasındaki olası bir ticaret anlaşması ve İngiltere’nin diğer ülkeler ile ticaretini düzenleyecek ticaret anlaşmalarının önümüzdeki günlerde netlik kazanmasını takiben gerçekleşecek güncellemeler ile bu Arayüzün süreç içerisinde özel sektör için gümrük vergilerine ilişkin bilgilere erişimde bir rehber rolü üstlenmesi hedeflenmektedir.

Ürün düzeyinde mevcut ticaret hacimleri, mevcut gümrük vergisi oranları, Türkiye’nin ve İngiltere’nin MFN oranları ve alternatif pazar önerilerinin paylaşıldığı web arayüzüne ilişkin kullanım kılavuzuna ve “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” raporunun tamamına erişmek için tıklayınız.

 

“Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” arayüzüne erişmek için tıklayınız.