logo tobb logo tobbetu

81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi yayımlandı En eşitlikçi il Muğla, üretime katılımın en yüksek olduğu il ise Sinop olarak belirlendi.
Haber resmi
02/12/2020 - Okunma sayısı: 5997

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde, TEPAV iş birliğinde hazırlanan “81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” 2019 sonuçları 1 Aralık 2020, Salı günü çevrimiçi toplantıda webinar üzerinden açıklandı. Toplantıya, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TEPAV İcra Direktörü Güven Sak’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte; Sak, 81 ilde 2014 yılından beri TEPAV tarafından sürdürülen toplumsal cinsiyet çalışması başlangıcının, özellikle kırdan kente göçün giderek azalmaya başlamasıyla büyüme sürecini devam ettirebilmek için ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yapıldığını dile getirdi. 2020 yılı için TOBB ve TSKB desteğiyle gerçekleştirilen çalışmadan mutluluk duyduğunu ifade eden Sak, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan verilerin Türkiye’de gelecek dönemlerde özellikle özel sektörde kullanılmaya başlayacağına olan inancını vurguladı. Türkiye açısından kadınların iş gücüne katılımının gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Sak, katılımcılara, TSKB ve TOBB’a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Toplantının ikinci açılış konuşması TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan tarafından yapıldı. Murathan, çevresel, sosyal ve yönetişim kavramının kritik parametrelerinden biri olduğuna inanılan toplumsal cinsiyet eşitliğini anlamanın önemini belirtirken, 81 ilde Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi raporunun Türkiye özelinde de sürdürülebilir kalkınma amacını gerçekleştirmek doğrultusunda atılacak adımlara dair önemli sinyaller vereceğini ve yol gösterici olacağını düşündüklerini ifade etti. Çalışmanın tüm diğer kurumlar ile birlikte Türkiye’deki nitelikli kalkınmaya örnek olacağına dair inancını dile getiren Murathan, TEPAV, TOBB, Fransız Kalkınma Ajansı’na ve bu süreçte emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Meral Murathan’ın konuşmasının ardından, AFD Türkiye Grup Direktörü Serge Snrech açılış konuşmasını gerçekleştirdi. AFD’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin teminine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerinden bahseden Snrech, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında karşılaştırma gerçekleştirmeye izin veren analitik çalışmalarının aksiyon tasarımındaki öneminden bahsetti.

Toplantının son açılış konuşması yapan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli parametrelerden birisinin kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine verilen değer ve bu noktada atılan adımlar olduğunu belirtti. Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmalarının yalnıza toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç yaratmakla kalmayacağını, dünya barışını da güçlendireceğinden bahsetti. Kadının iş gücüne katılımında istatistiklerin, nüfus oranının çok çok altında kaldığına dikkat çeken Öztürk, TÜİK’e göre iş gücüne katılan kadınların oranı yalnızca yüzde 32, işgücüne katılan kadınlardan istihdam edilen kadınların oranının ise yüzde 27 olduğunu vurgulayarak bu rakamları yükseltmenin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından TEPAV Akademik Danışmanı Dr. Asmin Kavas Bilgiç katılımcılara TEPAV tarafından UNDP GII endeksinin illere uyarlanması ile oluşturulan geçmiş karne çalışmalarının, TOBB, TSKB öncülüğünde ve TEPAV iş birliğinde hem gösterge seti hem de metodoloji açısından yeniden ele alındığını ve Türkiye’nin 81 ili için hesaplandığını açıkladı. Kavas Bilgiç, ilk defa Türkiye’nin kendi yerel endeks setinin geliştirildiği bu karne çalışmasında, paydaş kurumlarla yapılan iş birlikleri sonucunda verilere erişimin artığını ve endeksi oluşturan gösterge sayısının 4’ten 11’e çıkartıldığını ifade etti.

Rapora yönelik genel bilgilendirmenin ardından TEPAV Proje Koordinatörü Ayşegül Taşöz Düşündere tarafından çalışmaya ilişkin verilerin açıklandığı bir sunum gerçekleştirildi. Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla’yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illerinin takip ettiğini belirtti. Düşündere, 43 ilin Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; geri kalan 38 ilin ise Türkiye’nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergilendiğini açıkladı. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini 81 ilde “eğitime katılım”, “üretim faaliyetlerine katılım” ve “siyaset ve ekonomide temsil edilme” boyutlarında değerlendiren rapora göre Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok gelişim göstermesi gereken alanın “üretim faaliyetlerine katılım” olduğunu vurguladı. Son olarak Düşündere, Türkiye’de hem yerel hem de ulusal düzeyde kadınların siyasi hayata katılım oranlarının, AB ortalamasının altında yer aldığını ifade etti.

 

Ayşegül Taşöz Düşündere tarafından gerçekleştirilen sunuma erişmek için tıklayınız.

 

81 ilde Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler