logo tobb logo tobbetu

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu “AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu – AB Yeşil Mutabakatı” başlıklı toplantı 10 - 11 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi video konferans yöntemiyle düzenlendi.
Haber resmi
13/03/2021 - Okunma sayısı: 3115

 

 

“AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu – AB Yeşil Mutabakatı” başlıklı video konferans 10 Mart 2021 Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus  Meyer-Landrut, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi  Faruk Kaymakcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil anlaşma ve yeşil ekonomiyi Türkiye'nin büyümesi ve dönüşümü için yeni bir model olarak gördüklerini belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'na uygun bir dönüşüm gündemine ihtiyacımız var. AB'nin bu süreci desteklemek için mali yardım sağlamasının yararlı olacağına inanıyoruz" diyerek sözlerine başladı.​ Türkiye ve AB'nin ortak ve müttefik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hem Türkiye hem de AB ekonomik entegrasyonda çok şey başardı. İş dünyası olarak, uzun süredir devam eden ortaklığımıza daha fazla konu eklemek bizim görevimizdir." diye konuştu.

EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl iş diyaloğunun Türkiye ve AB arasındaki nadir köprülerden bir tanesi olduğunu anlatarak, bu köprünün güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus  Meyer-Landrut, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığını hatırlatarak, kadınlara hem kamuda hem özel sektörde karar verme mekanizmalarında yer vermenin son derece önemli olduğunu söyledi. "Kadınların iş gücüne katılması çok önemli." diyen Meyer-Landrut, bunun aksinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 50'sini kaybetmek anlamına geleceğini ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise Türkiye ve AB'nin kilit stratejik ortaklar olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da yüksek düzeyli ekonomi, ulaşım, enerji konusunda iç diyalog toplantılarının yapılması gerektiğini belirterek, bazı AB üyesi devletlerin veto haklarını istismar ettiklerini söyledi.

Etkinliğin ikinci gününde “Döngüsel Ekonomi” başlıklı oturumun moderatörlüğünü TEPAV İcra Direktörü Güven Sak üstlendi.  Oturuma AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü İkili ve Bölgesel Çevre İşbirliği Birim Başkanı Davor Percan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktör Vekili Gianpiero Nacci, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouame, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Kurumsal Liderler Grup Direktörü Elliot Whittington katıldı.

“Döngüsel Ekonomi Hareket Planı” başlıklı bir sunum yapan Percan, AB’nin döngüsel ekonomi planının üretim sürecini komple değiştirdiğini ve atıkları azaltırken, geri dönüşümü arttıracağından söz etti.  Son olarak, döngüsel ekonomide suyun, yeşil enerjinin, inovasyonun oldukça kritik bir önemi olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Gianpiero Nacci, başarılı ekonomiler için yeşil yaklaşımların şart olduğunun altını çizerek sözlerine başladı. Ekonomilerin yeşil dönüşümünde gerçek bir sonuç elde edebilmek için Paris anlaşmasına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye’nin rekabetçi bir avantaja sahip olduğunu ve fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Auguste T. Kouame, yeşil dönüşümün Dünya Bankasının önceliklerinden biri olduğunu, Dünya Bankası olarak şu ana kadar 83 milyar dolarlık bir iklim finansmanı sağladıklarını söyledi. Bununla ilişkili olarak Dünya Bankasının finanse ettiği Türkiye projelerinin ülke olarak hem AB pazarına katılım hem de yeşil mutabakat için önemli bir fırsat olduğundan bahsetti. Bu bağlamda Yeşil altyapıların, sürdürülebilir şehirlerin ve enerji verimliliği çalışmalarının kritik olduğunun altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

Orhan Turan, enerji verimliliğine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Kaynakların sınırsız olmadığını ve dünyanın bu gidişle Paris anlaşmasının şartlarını sağlayamayacağını ifade etti. Türkiye özelinde şirketlerin ve kobilerin rekabet edebilirliğini artırmak için yeşil mutabakatın önemli olduğunu ve bu rekabet avantajını elde edebilmek için kobilerin eğitim ve beceri seviyelerini arttırmak gerektiğinden bahsetti. Konuşmasının son kısmında enerji verimliliğine odaklanan Turan, Türkiye’nin yılda 60 milyar dolarlık enerji tüketimi olduğunu ve bu tüketimin aslında Türkiye için bir enerji dönüşümü ve enerji tasarrufu yapma potansiyeli yarattığının altını çizerek sözlerini tamamladı.

Elliot Whittington, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatından bahsederek sözlerine başladı. Dünyadaki enerji şirketlerinin yenilenebilir enerjiyi ve enerji dönüşümünü oldukça ciddiye aldığından bahsetti. Şirketlerin bu konuyla ilgili olarak, hızlı bir şekilde ezber bozan yöntemleri benimsediğini belirtti. Çimento, alüminyum ya da plastik gibi sektörlerin yarattığı ciddi atık sorunun çözülmesi gerektiğini ve bu sektörlerin yeşil ekonomide öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Son olarak, yeşil değişimin bir günde olmayacağını ve geniş bir katılımla, hep birlikte çalışırsak değişimin gerçekleşeceğinin altını çizerek sözlerini tamamladı.

 

» AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu - Açılış Oturumunu izlemek için tıklayınız.

» "AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar" başlıklı birinci oturumu izlemek için tıklayınız.

» "AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler" başlıklı ikinci oturumu izlemek için tıklayınız.

» "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman" başlıklı üçüncü oturumu izlemek için tıklayınız.

» "Döngüsel Ekonomi" başlıklı dördüncü oturumu izlemek için tıklayınız.

» AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu - Kapanış oturumunu izlemek için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler