logo tobb logo tobbetu

Dünya Ticaret Örgütü’nün Reformu: G20 için Temel Öneriler TEPAV’ın da katkılarıyla hazırlanan Politika Notlarının tartışılacağı T20 webinar etkinliğinde küresel ticaret ve DTÖ reform süreci ele alınacak
Haber resmi
02/09/2021 - Okunma sayısı: 1014

 

 

T20 (Think 20) İtalya Ulusal Eş-başkanı Istituto Affari Internazionali (IAI) ile ticaret ve yatırım politikaları konusunda çalışan uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu TIRN (Trade and Investment Research Network) tarafından düzenlenen “Dünya Ticaret Örgütü’nün Reformu: G20 için Temel Öneriler” başlıklı webinar, T20 İtalya etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2021 Çarşamba günü TSİ 16.00-17.30 arasında düzenlenecektir.

Bu etkinlik kapsamında uzun zamandır reform tartışmalarına konu olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve küresel ticaret sisteminin istikrarı için aralarında Türkiye’nin de olduğu G20 ülkelerinin neler yapması gerektiği ele alınacak. Küresel ekonomik ve sosyal gelişmeler ile dönüşüm, uluslararası ticaret ilişkilerinde yeni kuralların ihdasını gerektirmektedir. Bununla birlikte özellikle G20 ülkeleri arasında uzun zamandır devam eden yaklaşım farklılıklarından kaynaklanan ihtilaf ve anlaşmazlıklar, küresel ticaret sisteminde korumacı uygulamaların artmasına ve ticaret savaşları riskinin yükselmesine yol açmaktadır. Bu durum kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin ve onun kurumsal mekanizmasını oluşturan DTÖ’nün işlevini yitirmesine neden olmaktadır. DTÖ’nün yeniden küresel ticaretin merkezindeki yerini alabilmesi ve ticaret alanındaki çatışmanın sona ermesi için reform edilmesi gereği uzun zamandır uluslararası gündemdeki yerini korumaktadır. Ne var ki çoğunlukla G20 üyesi başat ekonomiler tarafından ortaya atılan reform önerilerinin farklı kaygılar nedeniyle ortak bir noktada buluşamaması çok taraflı sistemin geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Küresel ticaret ve değer zinciri içinde çok geniş bir paya sahip olan G20 ülkelerinin yakınlaşabilmesi 2021 Kasım ayı sonunda yapılacak DTÖ 12. Bakanlar Konferansı toplantısında anlamlı adımların atılmasında hayati bir rol oynayacaktır.

T20 etkinliğinde, G20 ülkelerinin ticaret politikası yapıcıları tarafından hangi adımların atılmasının çok taraflı sistemin işlevselliğine ve DTÖ’nün merkezi rolünün güçlendirilmesine katkı sağlayabileceği, T20 bağlamında hazırlanan raporlar (politika notları) çerçevesinde tartışılacaktır.

Toplantının özellikle akademik çevreler, düşünce kuruluşları, ticaret bürokrasisi ve politika yapıcıları arasındaki bağın kuvvetlenmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

“Dünya Ticaret Örgütü’nün Reformu: G20 için Temel Öneriler” başlıklı webinarın açılış konuşması TEPAV G20 Çalışmaları Merkez Direktörü ve T20 İtalya Ticaret, Yatırım ve Büyüme Çalışma Grubu Eş-başkanı M. Sait Akman tarafından yapılacaktır. Toplantıya G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanı N. Faganello, DTÖ Genel Direktör Yardımcısı Anabel Gonzalez ile IAI Başkan Yardımcısı ve İtalya’nın Eski Maliye Bakanı P. Carlo Padoan da konuşmacı olarak katılacaktır.

 

 

Toplantıya kayıt için tıklayınız.

 

Toplantı programı için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler