logo tobb logo tobbetu

TEPAV, Dünya Ticaret Örgütü Public Forum’da panel düzenledi “COVID-19, Sanayi Sübvansiyonları ve İzlenecek Yol” konulu panelde G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Sait Akman da bir konuşma yaptı.
Haber resmi
09/10/2021 - Okunma sayısı: 580

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından düzenlenen Public Forum toplantısında TEPAV Almanya’nın Jena Friedrich Schiller Üniversitesi ile birlikte 1 Ekim 2021, Cuma günü ortak bir panel düzenledi. Bu yıl 21.si düzenlenen Public Forum tarihinde ikinci kez Türkiye’den bir kuruluşun panel başvurusu kabul edilmiş ve gerçekleştirilmiş oldu.

COVID-19’un Ötesinde Ticaret: Dayanıklılığın Oluşturmak (Trade Beyond COVID-19: Building Resilience) ana temasıyla gerçekleşen Public Forum toplantısına,  uluslararası kuruluşlar, iş ve meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden uzmanlar ve akademisyenler katıldı. Panelde, pandeminin ticarete etkileri; çok taraflı ticaret sisteminin COVID-19 sonrası ve gelecekteki krizler karşısında nasıl daha güçlü hale getirilebileceği ve sürdürülebilir kalkınma ve ticaretin sağlanabilmesi konuları ele alındı.

28 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihlerinde dört gün boyunca devam eden Public Forum’da, 100’ün üzerinde oturum gerçekleştirildi. Dünya Ticaret Örgütü’nün 12. Bakanlar Konferansı öncesi DTÖ’nün reformu konusu, sürdürülebilirlik, çevre ve dijital ekonomi temalarının ele alındığı toplantılarda çok sayıda uzman, akademisyen, bürokrat ve iş çevrelerinden temsilciler tarafından görüşler ve öneriler sunuldu.

TEPAV tarafından düzenlenen “COVID-19, Sanayi Sübvansiyonları ve İzlenecek Yol” (COVID-19, Industrial Subsidies and the Way Forward) başlıklı panelde küresel ticarette etkisi, artan sanayi alanındaki sübvansiyonların (devlet yardımları) küresel ticarete etkileri ve DTÖ’de bu alanın düzenlenmesinde atılması gereken adımlar tartışıldı.

“COVID-19, Sanayi Sübvansiyonları ve İzlenecek Yol”

Sübvansiyonlar konusu DTÖ’de uzun zamandır ele alınmakta olan konuların başında gelmektedir. Artan jeopolitik rekabet ve COVID-19 krizinin de etkisiyle ülkelerin sanayi politikası bağlamında yaptıkları devlet yardımları ve müdahalelerinin sayısı son yıllarda oldukça artmış bulunmaktadır. Diğer taraftan bu uygulamaların ticarette yaratabileceği haksız rekabet ve olumsuz etkiler ise kaygı yaratmaktadır. ABD, AB ve Japonya bu alanı düzenleyen DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’na yönelik önemli öneri paketleri sunmuş bulunmaktalar. Çin ise bu reform taleplerinin bir anlamda “Çin reformu” olarak adlandırmakta ve kaygılarını dile getirmektedir. Ayrıca konunun sadece sanayi değil tarım sübvansiyonları ile ele alınmasını talep etmektedir. Ancak taraflar arasında tıkanıklığın yaşandığı bu alan DTÖ’nün reform sürecinde en hayati konuların başında gelmektedir.

Bu kapsamda düzenlenen TEPAV panelinde, son yıllarda ekonomik krizler ve COVID-19 gibi gelişmelerle bağlantılı olarak verilen sübvansiyonların kalıcı hale gelmelerinin nasıl önlenebileceği; DTÖ’nün Sübvansiyonlar Anlaşması’nın hangi ilke ve yöntemlerle reform edilebileceği; karşılaşılan kurumsal ve siyasi zorluklar ile gelişme yolunda ülkelerin bu alandaki kaygıları tartışıldı.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sait Akman da panelde yaptığı ve sübvansiyon konusunun neden DTÖ reform gündeminde yer aldığını anlattığı konuşmasında, DTÖ üyesi ülkelerin temel yaklaşımlarının bir analizini yaptı. Akman yapılacak müzakerelerde ele alınması gereken ilke ve mekanizmaların neler olması gerektiği konusundaki görüşlerini ve önerilerini de aktardı.

 

Public Forum resmi sayfasına erişmek için tıklayınız.

“COVID-19, Sanayi Sübvansiyonları ve İzlenecek Yol” başlıklı panel programına erişmek için tıklayınız.

Paneli izlemek tıklayınız.

 

Etiketler: T20, G20,

Yazdır

« Tüm Haberler