logo tobb logo tobbetu

Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri 2021 - II TEPAV Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni 2. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
26/11/2021 - Okunma sayısı: 2739

 

 

TEPAV tarafından Türkiye için gösterge niteliğinde oluşturulan Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Puan Tablosunun 2021 yılının ikinci üç ayına ilişkin değerleri kamuya açık resmi istatistikler kullanılarak güncellenmiştir.

Güncellenen veriler, Türk lirasının hızlı değer kaybına paralel olarak Türkiye’nin birim işgücü maliyetinin önemli ölçüde gerilediğini, rekabet gücünün yükseldiğini ve cari işlemler açığının bir önceki döneme kıyasla azaldığını göstermektedir. Bu dönemde Türkiye’nin ihracat gelirlerinin dünya ihracatı içindeki payına ilişkin göstergenin 2020 yılı öncesi eğilimine ulaşamamış olması, cari işlemler dengesinde gözlenen olumlu seyrin küresel eğilimin yansıması olduğuna ve rekabet gücünün etkisinin beklendiği kadar güçlü olmayabileceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan, ikinci çeyrekte yerleşiklerin yurtiçi ve uluslararası borçluluk eğilimleri kısmî olarak yavaşlamış, konut fiyatlarındaki artışlar da hız kesmiştir. Göreli olarak olumlu gelişme kaydeden söz konusu iç ve dış dengesizlik göstergelerine rağmen, istihdam görünümündeki olumsuzluk derinleşmektedir. İşsizlik oranı yıllara sâri yüksek seviyesini korurken, işgücüne katılım oranına bağlı aktivite göstergesinin gerilediği, uzun dönem işsizlik oranının arttığı ve genç işsizlik oranında 2019 yılı sonrasında gözlenen hızlı yükseliş eğiliminin ise güçlendiği görülmektedir.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

 

Yazdır

« Tüm Haberler