logo tobb logo tobbetu

2021 yılında sigortalı çalışan sayısı 1,3 milyon artarken, kadınların işgücüne katılımları Avrupa ülkelerinin en gerisinde TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 115. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
10/03/2022 - Okunma sayısı: 3180

 

 

Aralık ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,3 oranında (1,3 milyon) artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. SGK Aralık ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,2’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,4 (966 bin) artmış ve genel eğilimi belirleyici olmuştur. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 11,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 15,6 (339 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 6,4 (35 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son iki aydaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,5 ile sınırlıdır.

Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,7’sini oluşturan 3 ana sektördeki istihdam artışları yıl içinde gerçekleşen en düşük seviyelerdir. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,4’ü imalat, yüzde 15,5’i toptan ve perakende ticaret ve yüzde 10,1’i inşaat sektörlerinde istihdam edilmektedir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 8,2, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,1, inşaat sektöründe ise yüzde 2,7 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar yılın en düşük düzeylerine işaret etmektedir. Özellikle inşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren gözlenen hızlı gerileme eğilimi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam ilk 10 ayda gerilerken, Kasım (yüzde 1,5) ve Aralık (yüzde 1,7) aylarında sınırlı bir artış göstermiştir.

Aralık 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısındaki yıllık artış 770 bindir; en fazla artış yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerindedir. Aralık 2020’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 117 bin istihdam artışı ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetleri sektörü olmuştur. Bu sektörü 67 bin artış ile eğitim ve 66 bin artış ile perakende ticaret izlemiştir. Diğer taraftan, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (58 bin), giyim eşyaları imalatı (51 bin) ve bina inşaatı (44 bin) yüksek artışların görüldüğü sektörler olmuştur.

Kadın çalışan sayısında son yıllarda gözlenen artış eğilimine rağmen, kadınların işgücüne katılım oranları Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyededir. Uluslararası Çalışma Örgütü Kasım 2021 verileri esas alınarak yapılan karşılaştırmalarda, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı Avrupa ülkelerinin en gerisinde yer alırken, erkeklerin işgücüne katılım oranı ile farkı da yüzde 37,6 puan ile en yüksek değere sahiptir. Söz konusu fark 28 üye ülkenin oluşturduğu Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 11,8’dir. Kadınların işgücüne katılım oranı en yüksek Hollanda (yüzde 62,4) ve İsveç’te (yüzde 61,7) gözlenirken, erkeklerin işgücüne katılım oranı ile fark da en düşük İsveç (yüzde 6,3) ve Lüksemburg’dadır (yüzde 7,0).

 

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler