logo tobb logo tobbetu

Merkezi yönetim bütçesinin 2022 ilk çeyrek görünümü Değerlendirme Notu / M. Coşkun Cangöz
Haber resmi
27/04/2022 - Okunma sayısı: 3074

 

 

Eylül 2021’de yayımlanan Orta Vadeli Program ile belirlenen makroekonomik hedeflerde büyük ölçüde sapmalar gözlenmekle birlikte ilk üç aylık veriler Merkezi Yönetim bütçesinin 30,8 milyar TL fazla verdiğine işaret etmektedir. Bununla beraber yüksek enflasyon ve artan döviz kuru bir yandan vergi gelirlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesine neden olurken diğer yandan da bütçe harcamaları üzerinde de yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. Nitekim yılın ilk iki ayındaki güçlü bütçe gerçekleşmelerine karşı Mart ayında bütçe büyük bir açık vermiştir. Merkez Bankasından bütçeye yapılan aktarım, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin primli satışı ve Hazine faiz geliri gibi vergi dışı gelirler yılın ilk üç ayında bütçe açığını azaltıcı yönde etki etmiştir. Ancak başta Kur Korumalı Mevduat kapsamında hanehalkı ve işletmelere yapılan transferler, yükselen Hazine borçlanma maliyetleri nedeniyle artan iç borç faiz ödemeleri ve yüksek enflasyon ve kur baskısından bilanço yapıları olumsuz etkilenen KİT’lere yapılan transferler bütçe açığının artmasına yol açan faktörlerdir. Öte yandan, 2023 ve 2024 yıllarındaki seçimler de dikkate alındığında, yılın ilk üç ayında nispeten kontrol altında tutulan sermaye giderleri ve diğer bütçe giderlerinin de yılın ilerleyen aylarında hızlı bir artış göstermesi ve bütçe açığının öngörülenden daha fazla olması beklenmektedir.

 

Değerlendirme notuna erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler