logo tobb logo tobbetu

Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı 1,1 milyon arttı, kadın istihdam oranı yüzde 32,2’ye ulaştı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 117. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
18/05/2022 - Okunma sayısı: 2899

 

 

Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,1 oranında (1,1 milyon) artarak 22,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. SGK Şubat ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,1 (919 bin) artmış ve genel eğilimi belirleyici olmuştur. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 3,7 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 (171 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,4 (64 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süreli düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısında son aylardaki yüksek oranlı artışlar dikkat çekmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,6 ile sınırlıdır.

Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,6’sını oluşturan 3 ana sektörde istihdam artışı düşük seviyelerde seyretmektedir. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27,9’u imalat, yüzde 15,6’sı toptan ve perakende ticaret ve yüzde 9,2’si inşaat sektörlerinde istihdam edilmektedir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 7,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe ise yüzde 1,3 artış gözlenmekle beraber, söz konusu artışlar düşük seviyelerde seyretmektedir. Özellikle inşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren gözlenen hızlı gerileme eğilimi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılın 8 ayında gerilerken, Kasım 2021’de başlayan sınırlı artış trendi Şubat (yüzde 2,2) ayında da devam etmiştir.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Ocak ayına göre artmıştır. Şubat 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 488 bin, Ocak ayına göre ise 29 bin artmış ve 5,1 milyona ulaşmış; toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,2’ye yükselmiştir. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında Eylül ayından bu yana devam eden artış eğilimiyle, kadın istihdamı Şubat ayında sayı olarak en yüksek tarihsel istihdam seviyesine ulaşmıştır. Aynı zamanda, kadın istihdamı istihdam payı olarak da en yüksek tarihsel düzeylerine ulaşmıştır.

Eğitim sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör olmuştur. Kadın çalışanların payının en yüksek olduğu sektörler; ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar (yüzde 92,8) ile ev içi çalışanların faaliyetleridir. (yüzde 88). Onun dışında, sosyal hizmetler, eğitim, yatılı bakım faaliyetleri ve insan sağlığı hizmetleri sektörlerinde de yüzde 60’ın üzerindeki paylarla kadın çalışanların ağırlıkta olduğu görülmektedir; dolayısıyla, bu sektörlerdeki gelişmeler kadın istihdamında önem arz etmektedir. Öte yandan, kadın çalışanların yüzde 40’ından fazlası 5 sektörde istihdam edilmektedir. Şubat 2022 itibarıyla bu sektörler perakende ticaret (yüzde 11,9), insan sağlığı hizmetleri (yüzde 10,3), eğitim (yüzde 9), giyim eşyaları imalatı (yüzde 7) ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (yüzde 5) sektörleridir. Söz konusu sektörlerin hepsinde yıllık olarak kadın çalışan sayıları artmıştır. Özellikle yiyecek içecek hizmet faaliyeti (yüzde 32,3), eğitim (yüzde 15,8) ve giyim eşyaları imalatı (yüzde 12,1) sektörlerindeki yüksek artışlar dikkat çekmektedir ve son bir yılda toplam 164 bin yeni kadın istihdamı bu üç sektörde yaratılmıştır.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler