logo tobb logo tobbetu

İstanbul Gıda Sistemini Konuşuyor: Bugünün Problemleri, Geleceğin Çözümleri GİZ, TEPAV ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğinde düzenlenen ikinci çalıştay 25 Mayıs 2022, Çarşamba günü İstanbul’da düzenlendi
Haber resmi
30/05/2022 - Okunma sayısı: 1110

 

 

İSTANBUL - Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, İstanbul’un daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gıda sistemine kavuşması için neler yapabileceğimizi belirlemek üzere, “İstanbul Gıda Sistemini Konuşuyor: Bugünün Problemleri, Geleceğin Çözümleri” başlıklı çalıştay, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) iş birliğiyle 25 Mayıs 2022, Çarşamba günü İstanbul’da düzenlendi.

‘’Kamu-Özel Sektör Diyaloğunu” bir araç olarak kullanarak İstanbul gıda sisteminin güçlendirilmesi için gereken politikaları müzakere etmek üzere düzenlenen çalıştayda, STK’lardan, kamu kuruluşlarından, özel sektörden ve akademiden katılımcılar fikir ve çözüm önerilerini, canlı oylamalar eşliğinde tartıştılar.

Çalıştay, GİZ-PEP Kamu Sektörü Kapasite Geliştirme Danışmanı Ceren Gökçe’nin açılış konuşmasıyla başladı. Küresel ölçekteki gıda krizinin tüm ülkeyi etkilemeye devam ettiğini belirten Gökçe, bunun için GİZ olarak çözüm arayışında olduklarını ve gıda sistemlerinin, kaynak, girdi, üretim süreçlerine kadar pek çok aşamasının iyileştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Gökçe, düzenlenen çalıştayın, dijitalleşme başta olmak üzere gıda güvenliğini ve gıda sisteminde dayanıklılığı sağlamakta önemli bir rol oynadığını belirterek sözlerini tamamladı.

İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül ise yaptığı açılış konuşmasında, günümüz ekonomisinde gıdaya erişimin bir sektör olarak değil; tüm yaşamsal döngünün merkezi olarak düşünmemiz gerektiğini vurguladı. Kargül: “Ocak ayında düzenlenen ilk çalıştay ile İstanbul gıda sisteminin genel bir fotoğrafını çekmiştik. Bugün İstanbul’un gıdaya erişimindeki sorun alanları ve çözüm alanlarını beraber tartışacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasında İstanbul gıda sisteminin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini çalıştaya katılan İstanbullularla birlikte müzakere edilerek belirleneceğini ifade eden Güven Sak, Ukrayna Savaşı’yla birlikte gıda sisteminin akut bir problem haline geldiğini vurguladı. Sak, “Bu nedenle 2050’ye giden süreçte gıda sisteminin uzun vadeli bir yaklaşımda nasıl ele alınacağını karşılıklı bir etkileşimle gerçekleştireceğimiz için heyecanlıyız” dedi. Açılış konuşmasının ardından çalıştayın birinci oturumunda "Bugünün problemleri”ni ele alan Sak, “Bugün gıda sistemini güçlendirebilmek için birçok soruya beraber yanıt arayacağız. Bölgesel gıda sistemini güçlendirmek mümkün mü? Gıda tedarik sistemini çeşitlendirmek mümkün mü? Gıda sisteminin dijital dönüşümüne bir an önce odaklanmak gerekir. Peki, bu nasıl mümkün?” sorularıyla interaktif bir tartışmayı başlattı. Son dönemlerde gıda fiyatlarında yaşanan artışın neden ve sonuçlarını tartışmaya açan Sak, tüketim örüntülerinin nasıl değişim gösterdiğini, somut örnekler üzerinden katılımcılara aktardı. Sak, gıda enflasyonu ile mücadelede sosyal korunma ağlarının güçlendirilmesi gerekliliğine değinerek, birinci oturumu tamamladı.

Çalıştayın ikinci oturumu Güven Sak’ın “Geleceğin Çözümleri” başlıklı sunumu ile devam etti. Sürdürülebilir gıda sistemi tesisinde üretici ve tüketim kooperatiflerinin önemine değinen Sak, dijitalleşme çağında kooperatifleşmenin dijitalleşme ekseninde yeniden düşünülmesi gerektiğinin de altını çizdi. Oturum TEPAV’dan Sibel Güven’in dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemi için doğru veriye erişimin önemi başlıklı konuşması ile devam etti. Güven, veri türetme, derleme, paylaşma ve bu verinin etkin kullanımının bölgesel gıda sistemi, kısa değer zinciri ve tarladan çatala dijital dönüşümde en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtti.

Çalıştayın son oturumunda Güven Sak, İstanbul gıda sisteminin sürdürülebilir, adil ve dayanıklı hale gelebilmesi için ilk çalıştay sonrasında TEPAV tarafından geliştirilen proje fikirlerini paylaştı. Topluluk destekli tarım, üretici pazarları, gıda konseyi ve dijital fabrika başlıklı proje fikirleri, katılımcıların görüş ve önerilerine sunuldu. Katılımcılar, bu proje önerilerine ek olarak; gıda sisteminin dijital dönüşümünde girişimciliğin önemi, kent içi tarımsal faaliyet alanlarında kent bostanlarına duyulan ihtiyaç ve zirai tarım ilaçlarından arınmış bir tarımsal üretimin gerekliliği konusunda da fikirlerini paylaştılar. Çalıştay, Sak’ın ve İPA’dan Berkan Özyer’in kapanış ve değerlendirme konuşmaları ile son buldu.

Yazdır

« Tüm Haberler