logo tobb logo tobbetu

“Küresel Sorunları Yerel İşbirliği ile Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” TEPAV,  İPM ve İKV tarafından ortaklaşa yürütülen ve CATS Network tarafından fonlanan projenin ilk raporu yayımlandı.
Haber resmi
09/07/2022 - Okunma sayısı: 1502

 

 

TEPAV,  İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından ortaklaşa yürütülen ve CATS Network tarafından fonlanan “Küresel Sorunları Yerel İşbirliği ile Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” Projesi’nin ilk raporu Temmuz 2022’de yayımlandı.

Rapor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine uyum sağlamak için benimsediği mevcut politika ve önlemlerin derinlemesine bir envanterini içeren projenin ilk aşamasının çıktısıdır. Bu raporda temel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yaşayan, sosyal olarak savunmasız ve kırılgan gruplara yönelik (çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ve göçmenler ) iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirilen eylem ve politika önerilerine yer verilmiştir.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele süreci, Türkiye’de kent yönetiminin merkezileşme ve yerelleşme tartışmaları ışığında ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemine dayanılarak geliştirilen bu rapor, temel olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır. Raporun birinci kısmında Türkiye ve İstanbul’da iklim değişikliği etkisinde kırılganlığın kavramsal analizine yer verilmiştir. Raporun ikinci kısmı kentte yaşayan kırılgan gruplar ekseninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel ve uluslararası ölçekte iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve planların incelenmesinden oluşmaktadır. Raporun üçüncü ve son kısmı ise bu alanda yapılan çalışmalar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve ilgili paydaşlar ile yapılan derinlemesine mülakat görüşmelerinin bulgu ve sonuçlarını içermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde yapılan bu araştırmalar ve incelemeler göstermektedir ki; belediyenin iklim değişikliği ile mücadele alanında uluslararası anlamda güçlü ortaklıkları bulunmaktadır. Kurulan uluslararası ortaklıklar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilen taahhütlere, yerel ölçekte yapılan planlar ve programlar ışığında, kısmen de olsa uyduğu tespit edilmiştir. Ancak çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel ölçekte hayata geçirilen planlar ve programlar incelendiğinde; bu çalışmalarda iklim değişikliği ve kırılgan gruplar arasında bir ilişki kurulmadığı ve bu alana yönelik herhangi bir eylem ve faaliyet alanlarına yer verilmediği bulgusuna erişilmiştir. Bu ilişkinin kurulamamasının en önemli nedeni olarak da Türkiye gibi yerel yönetim geleneği merkeziyetçi bir şekilde örgütlenmiş ülkelerde özellikle belediyelerin iklim değişikliği ile mücadele alanına yönelik yetkisinin merkezi yönetim tarafından sınırlandırılması ve bu sürecin ağırlıklı olarak merkezi idarenin kontrolünde gerçekleşmesi olarak gösterilebilir.

 

Projenin ingilizce raporuna erişmek için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler