logo tobb logo tobbetu

Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı 22,6 milyona çıkarken, inşaat sektörü istihdamı yüzde 12 daraldı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 119. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
18/07/2022 - Okunma sayısı: 3631

 

 

Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 3,4 oranında (734 bin) artarak 22,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK Nisan ayı verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,5’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 3,9 (611 bin) artmış ve genel eğilimi belirleyici olmuştur. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 2,6 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 5,6 (135 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 10,5 (57 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısı Ekim 2021’den itibaren en hızlı artış gösteren çalışan sınıfı iken, artış oranı yıl başından bu yana gerilemektedir. Diğer taraftan, kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,4 ile sınırlıdır. Ayrıca, sigortalı çalışan sayısı da Nisan 2022 itibarıyla en yüksek seviyesine ulaşmakla beraber yıl başından bu yana yıllık artış oranlarındaki gerileme dikkat çekmektedir.

Nisan ayında inşaat sektörü istihdamı önemli oranda gerilemiş,  imalat sektöründe son yılların en düşük istihdam artış hızı gözlemlenmiştir. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,4’ü üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 27,5), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,5) ve inşaat (yüzde 9,3) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 3,7, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 5,3 artış gözlenirken, inşaat sektöründe ise yüzde 11,9 düşüş gözlenmiştir. İnşaat sektöründe Nisan 2021’den itibaren yıllık istihdam artışları hızla gerilerken, 2022 yılı Mart ayı itibarıyla başlayan daralma Nisan 2022’de de devam etmiştir.

Hizmet sektörleri göreli olarak canlıdır; istihdamda yüksek oranlı artışlar devam etmektedir. . Bu sektörlerden, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 20, bilgi ve iletişimde yüzde 13,4, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 11,5 ve eğitimde yüzde 9,9 yıllık istihdam artışları sürmektedir gerçekleşmiştir.

89 alt sektörün 17’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görülmüştür. En çok daralan sektör 162 binlik istihdam kaybı ile bina inşaatı sektörü olmuştur. Bina dışı yapıların inşaatı (23 bin), özel inşaat faaliyetleri (21 bin) ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar (17 bin) da istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörlerdir. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektöründe (yüzde 26,7) gerilemiştir. Bu sektörü yüzde 14,5 azalışla bina inşaatı sektörü ile yüzde 7,5’lik azalışla hanehalklarının kendi ithalat faaliyetleri sektörleri takip etmiştir. Diğer bina dışı yapıların inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri de istihdam kaybı yaşayan diğer sektörlerdendir.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Mart ayına göre artmıştır. Nisan 2022’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 496 bin, Mart ayına göre ise 67 bin artmış ve 5,3 milyona ulaşmıştır. Ayrıca toplam istihdam içindeki payı da yüzde 32,3’e yükselmiştir. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında Eylül ayından bu yana devam eden artış eğilimiyle kadın istihdamı, Nisan ayında sayı ve istihdam payı olarak tarihsel en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler