logo tobb logo tobbetu

Ağustos’ta sigortalı çalışan sayısı aylık olarak 398 bin artarken, işsizlik ödeneği bekleyenler 141 bine ulaştı TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 123. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
16/11/2022 - Okunma sayısı: 3520

 

 

Ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,4 (1,2 milyon), aylık olarak ise yüzde 1,7 (398 bin) artmış ve 23 milyon 358 bin olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara ait Ağustos 2022 verilerini 31 Ekim 2022 tarihinde açıklamıştır. Nisan 2021’den bu yana hız kesen istihdam artış eğilimi Ağustos ayında tersine dönmüş ve yılın en yüksek istihdam artış oranı gerçekleşmiştir. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 73,1’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,6 (1 milyon 56 bin) artmıştır. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 2,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 5,1 (125 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,2 (60 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin Ağustos ayı itibarıyla hızını koruduğu, esnafların yıl genelinde en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olmakla beraber yıllık artışların bir önceki yılın gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 2,7 ile sınırlıdır.

Ağustos ayında imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam artışları hızlanmıştır. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 53’ü üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 27,3), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,6) ve inşaat (yüzde 10,1) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 6,3, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 7,6 artış gözlenirken, inşaat sektöründe geçtiğimiz ay yaşanan artış eğilimi yüzde 3,5’le devam etmiştir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,2’sini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 5,3 artış gerçekleşmiştir.

Hizmet sektörleri göreli olarak canlıdır; istihdamda diğer sektörlere kıyasla yüksek oranlı artışlar devam etmektedir. Bu sektörlerden bilgi ve iletişimde yüzde 15,9, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 12,7, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 10,9 kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yüzde 11,6 yıllık istihdam artışları gerçekleşmiştir. Turizm sezonu nedeniyle turizm ve seyahat ile ilgili hizmet sektörlerindeki olumlu ayrışma devam etmektedir.

Ağustos 2022’de KOBİ sigortalı çalışan sayısındaki yıllık artış 750 bindir; en fazla artış perakende ticaret sektöründedir. Ağustos 2021’e göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 110 bin istihdam artışı ile perakende ticaret sektörü olmuştur. Bu sektörü yiyecek içecek hizmeti faaliyetleri (75 bin) ve giyim eşyaları imalatı (58 bin) sektörleri izlemiştir. Diğer taraftan, toptan ticaret (46 bin), bina inşaatı (40 bin) ve kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (40 bin) yüksek artışların görüldüğü diğer sektörler olmuştur.

Ağustos ayında geçen aya göre işsizlik ödeneği başvuruları ve ödenek alanların sayısı artmıştır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona ermesiyle faydalanan sayısı Haziran - Temmuz 2021 döneminde 991 bin 466’dan 3 bin 786’ya, ödenek miktarı da 1,5 milyar TL’den 4,9 milyon TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, KÇÖ uygulamasının son bulmasıyla işsizlik ödeneğine başvurular bu dönemde 104 bin 463’ten 231 bin 867’ye, işsizlik ödeneğinden faydalananlar ise 27 bin 443’ten 128 bin 823’e yükselmiş, Ağustos 2022 itibarıyla da işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 140 bin 893, faydalananların sayısı ise 67 bin 677 olmuştur. Ağustos 2022’de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısında aylık olarak 8 bin 368, ödenek alanlarda da 5 bin 262 artış gerçekleşmiştir.

 

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler