logo tobb logo tobbetu

Ekim ayında günlük kazançlardaki ortalama yıllık artış yüzde 87,3 olarak gerçekleşti TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 125. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
11/01/2023 - Okunma sayısı: 3042

 

 

Ekim ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,9 (1,3 milyon), aylık olarak ise yüzde 0,2 (37 bin) artmış ve 23 milyon 729 bin olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara ait Ekim 2022 verilerini 30 Aralık 2022 tarihinde açıklamıştır. Nisan 2021’den bu yana hız kesen istihdam artış eğilimi Ağustos ayında tersine dönmüş ve Ekim ayında yılın en yüksek istihdam artış oranı gerçekleşmiştir. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 73,3’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 6,9 (1 milyon 123 bin) artmıştır. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 3,4 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 5,7 (140 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 2,5 (13 bin) düşüş görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin Ekim ayında yavaşladığı, esnafların en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olduğu gözlenmektedir. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 2,8 ile sınırlıdır.

Ekim ayında imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam artışları devam etmiştir. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,3’ü üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 26,8), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,3) ve inşaat (yüzde 10,2) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 6, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 7,2 artış gözlenirken, inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan artış eğilimi yüzde 4,9’yla devam etmiştir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,6’sını oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 7,8 artış gerçekleşmiştir.

Hizmet sektörleri göreli olarak canlıdır; istihdamda diğer sektörlere kıyasla yüksek oranlı artışlar devam etmektedir. Bu sektörlerden bilgi ve iletişimde yüzde 15,9, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 10,6, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 12,2, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yüzde 11,4 yıllık istihdam artışları gerçekleşmiştir. Turizm sektörünün canlılığını koruması nedeniyle turizm ve seyahat ile ilgili hizmet sektörlerindeki olumlu ayrışma devam etmektedir. Diğer taraftan, bu dönemde ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörü yüzde 26,1 daralmıştır.

Alt sektörlerde perakende ticaret 104 bin ile çalışan sayısı en fazla artış gösteren sektördür. Bu sektörü 82 bin artışla giyim eşyaları imalatı takip etmiştir. Ayrıca, insan sağlığı hizmetleri (70 bin), konaklama (61 bin) ve yiyecek içecek hizmeti faaliyetleri (57 bin), sektörleri en çok istihdam artışı görülen sektörlerden olmuştur. Diğer taraftan, çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 71,4 ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü olmuştur. Bu sektörü yüzde 24,4 artışla seyahat acentesi ve turizm operatörlüğü, rezervasyon hizmetleri ve yüzde 23,6 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörü takip etmiştir.

Günlük kazancı yüksek sektörlerde yıllık artışlar da yüksek seyretmektedir. Sektörlere göre dağılımlara bakıldığında, en yüksek kazancın 1305,52 TL ile havayolu taşımacılığı sektöründe olduğu görülmektedir. Bu sektörü, 800 TL üzerindeki gelir ile kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, uluslararası örgüt ve temsilcilik faaliyetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri takip etmektedir. Diğer taraftan, finansal hizmetler, bilgisayar programlama ve danışmanlık ve bilgi hizmet faaliyetleri sektörleri de 700 TL ve üzerinde günlük kazançlara sahip sektörlerdir. Günlük kazancı en yüksek ilk 10 sektörün prime esas günlük kazancı son bir yılda ortalama yüzde 102,6 oranında artmıştır. Bu oranın, ortalama günlük kazancı 300 TL’nin altında olan ev hizmetleri, bina inşaatı ve yiyecek içecek hizmeti faaliyetini de içeren en düşük günlük kazanca sahip 10 sektörün ortalamasının yüzde 21,3 üzerinde olduğu görülmektedir.

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler