logo tobb logo tobbetu

Aralık ayında inşaat sektörü toparlanırken tekstil imalatı istihdam kaybı en yüksek alt sektör oldu TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 127. sayısı yayımlandı.
Haber resmi
20/03/2023 - Okunma sayısı: 3863

 

 

Aralık ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,1 (1,4 milyon), aylık olarak ise yüzde 0,2 (40 bin) artmış ve 23 milyon 741 bin olarak gerçekleşmiştir. Nisan 2021’den bu yana hız kesen istihdam artış eğilimi Ağustos ayında tersine dönmüş ve Aralık ayında yılın en yüksek istihdam artış oranına ulaşılmıştır. Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 73’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 7,2 (1 milyon 163 bin) artmıştır. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 2,8 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklıdır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 4,2 (106 bin), çiftçi sayısında ise yüzde 0,2 (bin 43) artış görülmüştür. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğilimi Aralık ayında sınırlı da olsa artışa dönmüştür. Sigortalı ücretli çalışan grubu en yüksek istihdam artışı gösteren çalışan sınıfı olurken kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış yüzde 2,8 gerçekleşmiştir.

İmalat ve ticaret sektörlerinde istihdam artışları devam ederken inşaat sektöründe ise hızlı bir toparlanma gözlenmektedir. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,8’i üç ana sektörde istihdam edilmektedir. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 26,9), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,4) ve inşaat (yüzde 10,4) sektörleridir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 5,3, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 6,8 artış gözlenirken, inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan artış eğilimi yüzde 10,9 ile devam etmiştir. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5’ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 6,8 artış gerçekleşmiştir.

Hizmet sektörleri göreli olarak canlıdır; istihdam artışı diğer sektörlere kıyasla daha hızlıdır. Bu sektörlerden bilgi ve iletişimde yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde yüzde 9,3, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 11, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yüzde 11,5 yıllık istihdam artışları gerçekleşmiştir. Turizm ve seyahat ile ilgili hizmet sektörlerindeki olumlu ayrışma Aralık ayında da devam etmektedir.

89 alt sektörün 7’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısı gerilemiş, en çok daralan sektör 15 binlik istihdam kaybı ile tekstil ürünleri imalatı sektörü olmuştur. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar, telekomünikasyon ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörlerdir. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektöründe (yüzde 25,3) gerilemiştir. Bu sektörü yüzde 18,1 azalışla hanehalklarının kendi ithalat faaliyetleri ve yüzde 3,1’lik azalışla tekstil ürünleri imalatı sektörleri takip etmiştir.

 

 

Bültene erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler