logo tobb logo tobbetu

International Crisis Group‘un Kıbrıs Raporu İrdelendi International Crisis Group'un Kıbrıs sürecinde çözüm arayışlarıyla ilgili olarak 8 Mart 2006'da yayımladığı rapor, hazırlanan bir değerlendirme notuyla irdelendi.
15/04/2006 - Okunma sayısı: 1962 International Crisis Group (ICG), 8 Mart 2006 tarihinde "Kıbrıs Çıkmazı: Bundan sonrası" (Cyprus Stalemate: What Next?)başlıklı bir rapor yayımladı. Rapor zamanlama olarak, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarının, Türkiye'nin AB'ye katılım yükümlülükleri çerçevesinde, BM zemininden AB zeminine taşınmaya başlandığı bir süreçte yayınlanması bakımından önemlidir. Bu süreçte ICG'nin, raporu vasıtasıyla ANNAN Planı'nı tarafların üzerinde anlaşacağı yegâne çözüm yolu olarak öne sürmesi, BM nezdinde girişimlerin yeniden canlandırılması açısından son derece önemlidir. Rapor, herhangi bir bağlayıcılık arz etmemekle birlikte, ICG'nin uluslar arası alandaki etkisi ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye'nin ısrarla üzerinde durduğu BM platformunun yeniden işletilmesi hususunda farkındalık yaratmaktadır. Önümüzdeki dönemde benzeri çalışmaların artması, Kıbrıs'ta çözümünün tek formülünün Türkiye'nin AB çapası olmadığının anlaşılması ve federal yapıda kalıcı bir çözüm için tarafların atması gereken adımların vurgulanması açısından gereklidir.

Bu değerlendirme notu, ICG "Kıbrıs Çıkmazı: Bundan Sonrası" adlı raporu TEPAV | EPRI'nin bir süredir yürüttüğü "Kıbrıs Çalışmaları"nın temelleri ve bulguları ışığında analiz etmekte, ayrılık noktalarını ve örtüşen görüşleri etraflıca ortaya koymaktadır.

Rapor, Annan Planı ve 2004 referandumlarını takip eden gelişmelere ağırlık vererek Kıbrıs sorununda şu anki süreci analiz etmekte ve ICG'nin bundan sonraki döneme ilişkin görüşlerine yer vermektedir.

Raporda öncelikle ANNAN Planı'nın Türklerde ve Rumlarda yarattığı zihniyet değişikliğinden bahsedilmektedir. Rapora göre ANNAN Planı öncesi süreçte, Kıbrıslı Rumlar adanın iki kesimli iki toplumlu bir yapıda birleşmesini savunurken, tam da bunu öngören Plan'ı reddetmiş, buna mütekabil o tarihe kadar bölünmeden yana olan Türk toplumu ise birleştirici nitelikteki Plan'a onay vermiştir.


Yazdır

« Tüm Haberler