logo tobb logo tobbetu

TEPAV/SAK : "REACH Bu Haliyle Türkiye İçin Faydalıdır" ERCIT Projesi Kapanış ve Bilgilendirme Toplantısı İstanbul'da yapıldı.
18/11/2009 - Okunma sayısı: 3077

İSTANBUL- TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak kimya sektörünün REACH'i sektördeki bağlayıcı kısıtları belirleyip, ortadan kaldırma fırsatı olarak görmesi gerektiğini belirterek, "REACH'in iç mevzuata uyumlaştırılmamış olması yerli kullanım ve eşya üreticileri açısından Türkiye için faydalıdır. Tüzüğün kapsamı dışında olmak Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktadır" dedi.

REACH Tüzüğü'nün Türk Kimya Sanayisine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi (ERCIT) sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı Kapanış ve Bilgilendirme Toplantıları 17 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

TEPAV Direktörü Prof. Dr. Sak toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AB sürecinin proje proje ilerlediğini belirterek, "AB kurumları ile ülkemizin kurumları somut konular etrafında birlikte çalışmaktadır. Biz onlardan öğreniyoruz. Onlar bizimle birlikte değişiyorlar. İleriye hazırlanıyoruz" dedi. Sektörel politika tasarımı için pilot projelere ihtiyaç olduğunu belirten Sak, bu çerçevede ERCIT'in önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sak, ERCIT ile kimya sektörünün tedarik zinciri ilişkilerinin irdelenmiş, REACH'in etkileri, olası maliyetleri belirlenmiş, REACH'e uyum stratejileri oluşturulmuş olduğunu açıklayarak, elde edilen sonuçlara göre REACH'in bu haliyle Türkiye için faydalı olduğunu, Tüzük'ün kapsamı dışında olmanın Türkiye'nin rekabet gücünü artırdığını söyledi. Şu anda Türkiye'de ön-kayıt yaptırmış olan kimyasal üreticilerinin kayıt dönemine kadar zaman kazandıklarını, REACH'in iç mevzuata uyumlaştırılmamış olmasının ise yerli kimyasal madde kullanımı ve eşya üreticileri açısından avantaj olduğunu bildiren Sak, "Çevre Bakanlığı'nın REACH'in uyumlaştırılmasından önce kapsamlı etki analizi planlıyor olması bu açıdan önemlidir. Uyumlaştırma takvimi etki analizinden çıkacak sonuçlara göre belirlenmeli, gerekirse derogasyon alınmalıdır. Bu rekabet avantajı sonuna kadar kullanılmalıdır. Önümüzdeki dönemde Çin, Hindistan gibi ülkelerle rekabet edebilmek için elimizdeki araçları kullanmamız gerekir" dedi.

Toplantı çerçevesinde Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Güven bir sunum yaparak, REACH'in Türk firmalarının rekabetçiliği açısından ne anlam ifade ettiği, REACH'e kayıt maliyetleri, prototip firmalar için uyum stratejileri, REACH'e kayıt aşamaları, alternatif kayıt maliyetleri ve riskli maddeler ile yaptırılması gereken testlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Kapanış toplantısında tanıtımı yapılan ve dağıtılan Proje Final Raporu'na son hali ilgili sektör derneklerinin görüşlerinin alınmasının ardından verildi. Rapor'da, REACH'le ilgili özet bilgilerin ardından kimya sektörünün Dünya ve AB'deki yapısı özetlenerek, Türk kimya sektörünün durumu incelendi. Saha araştırmasından ortaya çıkan firma profillerinin REACH'in Türk firmalarının rekabetçiliği açısından ne anlam ifade ettiğinin açıklandığı Rapor'da, REACH'e kayıt maliyetleri detaylı şekilde incelendi ve prototip firmalar için uyum stratejileri sıralandı.

Rapor'a ek olarak basılan Kayıt Kılavuzu'nda ise REACH Tüzüğü, REACH'e kayıt aşamaları ve alternatif kayıt yöntemleri detaylı şekilde açıklandı. Bu alternatif yöntemlerin maliyetlerinin hangi mertebede olabileceğine ilişkin bir fikir vermesi amacıyla özet bir maliyet tablosu sunuldu. Ayrıca, REACH'in takvimini, kayıt aşamalarını, alternatif kayıt maliyetlerini, riskli maddeleri ve yaptırılması gereken testleri özetleyen bir Kayıt Broşürü de hazırlandı.

Yazdır

« Tüm Haberler