logo tobb logo tobbetu

Politika Notu / Recep Doğan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Suretiyle “ Polise taş atan çocuklar ” Hakkında Yapılması Düşünülen İyileştirmelere İlişkin Değerlendirme
29/06/2010 - Okunma sayısı: 2858

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş, 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 1995 yılında TBMM tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline dönüşmüş, sözleşmenin Türkiye'de uygulanması ile ilgili koordinasyon görevi ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)'ne verilmiştir. Sözleşme'nin iç hukuk kuralı haline dönüşmesini müteakip Sözleşme'nin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak üzere 3/7/2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarılmış, Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili olarak ise "Çocuk Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" 24.12.2006 tarihinde 26386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde çıkarılan 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 13/12/2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 3/7/2005 tarih ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu arasında uyum sağlanmaya çalışılmış; 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 29/06/2006 tarih ve 5532 sayılı Kanun ile esaslı bir biçimde değiştirilmiştir. Tüm bu mevzuat değişlikleri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni etkili bir biçimde uygulamak amacıyla yapılmış olmasına rağmen, aşağıda detaylı bir biçimde tartışılacağı üzere, çocuk ceza adalet sistemimizdeki aksaklıklar ve çocuk hakları ihlalleri devam etmiştir. Çünkü ülkemizdeki "çocuk" ve "çocukluk dönemine" ilişkin algılama biçiminde bir değişiklik olmamıştır.

 

Yazdır

« Tüm Haberler