logo tobb logo tobbetu

Kamu Yönetimini Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirmek Genel Değerlendirme Çerçevesi Eğitim Semineri, 25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde Abant'ta gerçekleştirildi.
26/05/2006 - Okunma sayısı: 2062

Tepav|Epri, Genel Değerlendirme Çerçevesi Eğitim Semineri'ni Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı ortaklığında Dünya Bankası Enstitüsü ve Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün katkılarıyla 25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde Abant'ta gerçekleştirdi. Eğitim seminerine bakanlıkların Strateji geliştirme başkanları ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerden üst düzey yöneticiler katıldılar.

 

Genel Değerlendirme Çerçevesi Nedir?

Genel Değerlendirme Çerçevesi - Common Assessment Framework (CAF) kamu yönetiminden sorumlu AB Bakanları'nın işbirliği çerçevesinde 2002 yılında geliştirildi ve kamu kuruluşlarına, performanslarını iyileştirmek amacıyla kalite yönetim tekniklerini kullanmak üzere bir özdeğerlendirme aracı olarak önerildi.  CAF Modeli bugün AB üyesi ülkelerin tümünde 1000'i aşkın kamu kuruluşunda kullanılmaktadır.

Son dönemde çıkan kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimlerde stratejik yönetim anlayışı teşvik edilmekte, kamu idarelerine orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren "stratejik plan"lar hazırlama zorunluluğu getirilmektedir.

Stratejik planlama kurumun kendi işlev ve faaliyetlerine ve bunların yarattığı sonuçlara ilişkin eleştirel bir içe bakışı gerektiren sürekli ve dinamik bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle "özdeğerlendirme" modern yönetim işlevinin ve stratejik planlama sürecinin ayrılmaz ve dinamik bir unsuru olmaktadır.

CAF modeli kamu idarelerinin zorlanmadan uygulayabileceği, stratejik plan da dahil yönetim kapasiteleri konusunda standart bir değerlendirme çerçevesi sunan, hem periyodik olarak tekrarlanabilen hem de ulusal olduğu gibi uluslararası karşılaştırma yapılmasına imkân tanıyan bir metodoloji sunmaktadır. Diğer yandan CAF modeli anonimdir ve maliyetsizdir. Kamu idareleri modeli istedikleri gibi kullanmakta serbesttir.

Tepav|Epri Genel Değerlendirme Çerçevesi modelini kamuda stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi için yararlı bir araç olarak görmektedir ve bu kapsamda Tepav|Epri herhangi bir çıkar gözetmeksizin CAF Elkitabını Türkçeye çevirmiş ve 25-26 Mayıs 2006'da Abant'ta düzenlediği eğitim semineri ile modeli Türk kamu yönetimine tanıtmıştır.

Genel ''Değerlendirme Çerçevesi El Kitabı'' için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/CAF.TR1.pdf

Seminer sunumları için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler