logo tobb logo tobbetu

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitim Semineri Gerçekleştirildi Seminere, 9 ilden belediye ve il özel idaresi temsilcileri katıldı.
09/06/2006 - Okunma sayısı: 4630 Tepav|Epri,  Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitim Semineri'ni TÜBİTAT-TÜSSİDE ortaklığında Dünya Bankası Enstitüsü'nün katkılarıyla 7-9 Haziran 2006 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirdi. Eğitim seminerine Ankara, Samsun, Kars, Uşak, Denizli, Mersin, Diyarbakır, Konya ve Eskişehir'den belediye ve il özel idare yöneticileri katıldı.

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu idarelerine stratejik plan yapma zorunluluğu getirmiştir. Aynı şekilde mahalli idarelere ilişkin yapılan düzenlemelerde de, il özel idarelerinin, büyükşehir belediyelerinin ve nüfusu 50.000'in üstünde olan belediyelerin stratejik planlama yapma zorunluluğu yer almıştır.

Stratejik plan kanunda kamu idarelerinin "kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle" hazırlayacağı plan olarak belirtilmiştir.

Diğer tüm kamu idarelerinde stratejik plan uygulamasına geçiş için bir takvim öngörüldüğü halde yerel yönetimlerin kendi kanunlarındaki 1 yıllık zaman sınırlamasından dolayı 2006 yılı içinde yoğun bir stratejik plan çalışması içine girmişlerdir. Süreç içinde yerel yönetimlerin modern kamu yönetiminin önemli bir unsuru olan ve esaslı bir zihniyet değişikliği gerektiren bu yaklaşımın içeriği, yöntem ve teknikleri ve diğer plan çalışmalarıyla uyumu konusunda eksiklikler yaşanmıştır.

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Eğitim Semineri bir yandan uygulama çalışmalarıyla katılımcıların stratejik yönetim becerilerini artırırken diğer yandan stratejik plan sürecinde yaşadıkları sorunların tartışılmasını sağlamıştır.

Yazdır

« Tüm Haberler