logo tobb logo tobbetu

TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri-2: Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı... Anayasa mahkemeleri siyasal sistemin sigortası işlevini görebilirler.
Haber resmi
28/12/2010 - Okunma sayısı: 4851

ANKARA - Anayasa mahkemelerinin, bu kurumun iyi işlediği örneklerde görüldüğü gibi, siyasetin çözemediği sorunları yargısal yolla ve daha da önemlisi barışçı bir biçimde çözerek siyasal sistemin sigortası işlevini görebileceklerine dikkat çekildi.

TEPAV anayasa konusunda sivil toplumun ve vatandaşın bilgilendirilmesi sürecine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Anayasa Çalışma Metinleri" serisinin ikincisini yayımladı. Serinin ikinci metni "Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı" başlığını taşıyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Gönenç tarafından kaleme alınan çalışmada "Yasaların Anayasa Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi", "Yargısal Denetimin Zamanı, Yolları, Kapsamı, Sonuçları", "Anayasa Mahkemelerinin Anayasaya Uygunluk Denetimi Dışındaki Görev ve Yetkileri", "Anayasa Yargısının Kurumsal Yapısı" ile "Anayasa Yargısının Meşruiyeti ve Yargısal Aktivizm Tartışmaları"  konuları işlendi.

Anayasa mahkemelerinin, siyasal sistemin sigortası işlevini görebileceklerine dikkat çekilen çalışmada, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Ancak böyle bir işlev yerine getirebilmeleri için anayasa mahkemelerinin tasarımında şu iki unsur arasında bir denge gözetilmesi şarttır; bir yanda anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmeye elverişli, etkin ve bağımsız bir anayasal denetim mekanizması kurulması, diğer yanda toplumdaki temel siyasal aktörlerin (en azından çoğunluğunun) mahkemenin kararlarını kabul etmesini sağlamak amacıyla üyelerinin belirlenmesinde demokratik meşruiyet ilkesinin göz önüne alınması. Bu bağlamda, yeni anayasa arayışlarında, 1961 Anayasası'nda örneğini gördüğümüz, anayasa mahkemesi üyelerinin yasama, yürütme ve yargı organlarının dengeli bir biçimde söz sahibi olduğu karma yöntemle seçilmesi ve özellikle parlamento tarafından seçilecek üyeler için nitelikli çoğunluk aranması hususları tartışmaya açılmalıdır."

 

 

Haberle ilgili dosyalar

Yonetici Ozeti

Yazdır

« Tüm Haberler