logo tobb logo tobbetu

Kalkınma Ajansları, Deneyimlerini Tartışmak İçin TEPAV'da Buluştu Türkiye genelinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarından uzmanların katılımıyla TEPAV'da düzenlenen bir toplantıyla, bölge planları konusunda sorunlar tartışıldı ve ortak çalışmalar yapıldı.
Haber resmi
06/06/2011 - Okunma sayısı: 4291

ANKARA - TEPAV, ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) ile işbirliğinde 3 Haziran 2011 Cuma günü "Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyiminin Eğitim Bağlamında Tartışılması" başlıklı bir toplantı düzenledi. Türkiye'deki tüm kalkınma ajanslarından uzmanlar ile ilgili kamu kurumu Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yetkililerini biraraya getiren toplantıda, bölge kalkınma planları konusunda sorunlar ve çözüm önerileri tartışmaya açıldı.

TEPAV'da düzenlenen toplantının açılışında konuşan TEPAV Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emin Dedeoğlu, Türkiye için kalkınma ajanslarının geleceğe ilişkin barındırdığı vizyonu çok önemsediklerini belirtirken, bu vizyonu da "yerelleşmeye ve merkezi kamu yönetiminin yanı sıra sivile önem veren, para dağıtmaktan çok yönetişim anlamında öne çıkan" bir vizyon olarak gördüklerini söyledi.

DPT, taşralaşma tehlikesine karşı uyardı

DPT  Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yaman ise, "Bölge planlama deneyimi geçmişte çok başarılı olmadı. Ama bundan sonra da ikinci bir şansımız olmayabilir" sözleriyle Türkiye için yeni kurumlar olan kalkınma ajanslarının önemi üzerinde durdu. Yaman, ajansların yerelde en üst nitelikli kadroları biraraya getiren bir yapı oluşturduğunu, ancak bir süre sonra taşranın kendi bakış açısının ajanslarda ciddi baskı oluşturarak gündemin mikro ölçeğe çekilebildiğini söyledi. Ahmet Yaman, oysa ajansların bölgelerinden hareketle Türkiye'nin kalkınmasına odaklanmasını beklediklerini, ancak bugüne kadar bunu göremediklerini belirtti.

Farklı bir plancı profiline ihtiyaç olduğunu da ifade eden Yaman, Türkiye'de verilen şehir ve bölge planlama ve hatta kamu yönetimi eğitimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

 

img 1198.520px

 

Sunumlar ve grup çalışmasıyla sürdü

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti. ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM)'ndan Prof. Dr. Ayda Eraydın, "Bölgesel Gelişme Ve Planlamada Yeni Söylem Ve Yaklaşımlar" başlıklı sunumunda 1950'li yıllardan günümüze bölge planlamada yaşanan değişimler ile bölgesel gelişme ve planlamada yeni yaklaşımları tartışmaya açtı. Ardından ODTÜ'den Tuna Taşan Kok ile Ela Babalık-Sutcliffe, "Dünyada Bölge Planlama Eğitimi" ve TEPAV'dan Tunga Köroğlu "Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyimi" başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.

Sunumlardan sonra geçilen grup çalışmasında ise kalkınma ajanslarından uzmanlar ajansların planlamayı nasıl algıladığı, bölge planı deneyimleri, burada kullanılan analiz teknikleri, bölge planlarının mekânsal boyutu, planlama yaklaşımları ve uygulanan modeller ile yaşanan eksiklikler ve gereksinimleri  konularını tartıştı. Toplantı, genel değerlendirme ile görüşlerin paylaşıldığı tartışma oturumu ile sona erdi. Toplantıya kalkınma ajansları, DPT, Türkiye Kalkınma Bankası ve akademiden 120'nin üzerinde kişi katıldı.

 

Yazdır

« Tüm Haberler