logo tobb logo tobbetu

TEPAV: "2007 Bütçesi Seçim Bütçesi Değil"
20/12/2006 - Okunma sayısı: 1880

2007 Merkezi Yönetim Bütçesi'nin seçim bütçesi olma kriterlerini taşımadığını açıklayan TEPAV, yerel yönetim bütçelerinin seçim bütçesi olma olasılığına dikkat çekti.  Önümüzdeki yılın seçim yılı olması nedeniyle, Bütçe'nin bir seçim bütçesi olup olmadığı konusundaki tartışmalara dikkat çekilen Rapor'da  şöyle denildi:

 

"Kanımızca bir bütçenin seçim bütçesi olarak nitelendirilebilmesi için cari, transfer  ve yatırım harcamalarında önemli artışlar olması, yeni vergiler konmaması ve bütçe açığının bu nedenle  artması gerekir. 2007 Bütçesi'ne bu açıdan baktığımızda, cari harcamalarda belli kalemler itibariyle  artışlar görülmektedir. Özellikle personel harcamalarında artışlar ile  mal ve hizmet alım giderlerinde belli kalemlerdeki artışlara yukarıda değinmiştik. Buna karşılık yatırım harcamalarında belli düşüşlerin olması, yatırımcı dairelerin  (Ulaştırma, Sağlık,TCK vb) bütçe paylarının geçen yıla oranla düşmesi, bu harcamalar açısından seçim bütçesi nitelendirmesinin pek yapılamayacağını göstermektedir. Aşağıda açıklandığı gibi enflasyon ve büyüme oranlarının çok üzerinde bir vergi tahsilatının öngörülmesi de seçim yılında hükümetin yeni vergiler koymak mecburiyetinde kalacağının işareti sayılmalıdır. IMF ile sürdürülen program nedeni ile de tersine bir durum seçilmediği takdirde kamu otoritesinin manevra alanı sınırlı gözükmektedir. Dolayısı ile 2007 Bütçesi bu açıdan seçim bütçesi olma kriterine pek uymamaktadır."

 

Yerel Yönetim Bütçelerine Dikkat…

TEPAV'ın Raporu'nda Hükümet'in esas olarak bu Bütçe'de seçim yatırımı olarak tercih edeceği harcamaları bir ölçüde KÖYDES, BELDES gibi projelere daha fazla ödenek koyarak, yerel yönetimlere bütçeden kaynak aktararak yapma eğiliminde olduğunun dikkat çektiği belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki yıl izlenmesi gereken alanın, şimdiye kadar pek fazla üzerinde durulmayan, yerel yönetimlerin bizzat yapacağı harcamalar olması gerektiği ifade edilen Rapor'da,  "Halen Meclis'te bekleyen Yerel Yönetim Gelirleri Yasa Tasarısı'nın da bir ölçüde etkisi ile bu yönetimlerin harcamaya yönelmesi ile birlikte merkezi yönetim bütçesinden çok yerel yönetim bütçelerinin seçim bütçesi olma olasılığı daha yüksek gözükmektedir" denildi. Rapor'da, 2007 Yılı Bütçesi ile birlikte 2,3 milyar YTL büyüklüğünde bir kaynağın yatırımları desteklemek için sermaye transferleri kaleminden yerel yönetimlere aktarılmasının öngörüldüğü, Kalkınma Ajansları ve İller Bankası gibi yerel kurumlara yapılacak aktarma ile birlikte düşünüldüğünde, bu kaynağın boyutunun 2,5 milyar YTL'yi aştığı vurgulandı. Böylece, 2007 Yılı Programı'nda ilk defa kamu yatırımları içinde yerel yönetimlerin payı birinci sıraya yükseldi.

 

2007 Bütçesi 2006'nın Gölgesinde…

TEPAV'ın Raporu'nda, özellikle 2006 yılında ödenek yetersizliği nedeniyle gelecek yıllara yükümlülük olarak sarkan tutarların önemli miktarlara ulaşması ve bunların 2007 yılından başlayarak gelecek yıl bütçelerini de kısıtlayacak bir nitelik kazanmasının, üzerinde dikkatle durulması gereken bir özellik haline geldiğine dikkat çekildi. "Bu anlamda ait olduğu yıl bütçelerine yansıtılmayan ve gelecek yıl bütçelerinden kısmen ödenen bu tür yükümlülüklerin bir kartopu etkisiyle geçmiş yıllarda yaşanan ‘kamu bankaları bilançolarında gizlenen görev zararları' gibi bir gizli açık problemini içinde barındırdığını söyleyebiliriz" denilen Rapor'da 2007 Bütçesi'nin, 2006 yılından sarkan yükümlülüklerin gölgesinde ve gelecek yılın  bir seçim yılı olma özelliği dikkate alındığında, takibinin çok daha yakından yapılması gereken bir belge görünümünde olduğu belirtildi. TEPAV'ın Raporu'na göre 2007 yılına ertelenen bazı harcamaların en az 3,9 milyar YTL olduğu tahmin ediliyor.

 

Raporun tamamına ulaşmak için aşağıdaki pdf dokümanına tıklayınız.

Etiketler: Bütçe, Yerel Yönetim,

« Tüm Haberler