logo tobb logo tobbetu

TEPAV, "Bölgesel Rekabet Edebilirlik" Kavramını Tartışmaya Açıyor TEPAV’ın bu yıl altıncısını düzenleyeceği “Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu”,  “rekabet edebilirlik ve yönetişim” temasıyla toplanıyor.
Haber resmi
30/11/2011 - Okunma sayısı: 3031

ANKARA – TEPAV’ın, 2006 yılından bu yana her yıl farklı bir konuyu tartışmaya açtığı “Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu”nun altıncısı, 2 Aralık 2011 Cuma günü "bölgesel rekabet edebilirlik ve yönetişim" teması altında düzenlenecek.

Kalkınma gündeminin en önemli unsurlarından biri haline gelen “bölgesel rekabet edebilirlik” konusunun yönetişim boyutu ile birlikte yeniden tartışmaya açılması amacıyla TEPAV’da gerçekleştirilecek bu yılki sempozyum, “Bölgesel Rekabet Edebilirliği Yeniden Düşünmek”, “Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Yönetişimi” başlıklı oturumlar ve kapanış oturumundan oluşacak.

Bölgesel rekabetçilik mi, işbirliği mi?

Sempozyumun ilk bölümünde Hollanda - Utrecht Üniversitesi Ekonomik Coğrafya Bölümü’nden Prof. Ron Boschma “rekabet edebilirlik” kavramını karşıt ve taraftar görüşlere de değinerek eleştirel bir yaklaşımla ele alacak. Sunumunda “Bölgesel rekabetçilik mi, bölgesel işbirliği mi?” sorusunu yöneltecek. Boschma ayrıca, bölgelerin rekabetçi unsurlarını nasıl geliştirebileceklerini anlatacak. Bu oturumda Ege Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Kumral da bir konuşma yapacak. Kumral, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Sedef Akgüngör ile Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü ile birlikte kaleme aldıkları “rekabet gücü” ve “yaşam kalitesi” arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmayı katılımcılarla paylaşacak.

İngiltere örneği anlatılacak

Sempozyumun öğleden sonraki ikinci oturumu ise İngiltere - Newcastle Üniversitesi'nin Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Merkezi'nden Prof. Andy Pike’ın konuşmasıyla başlayacak. Pike, yönetişimde çok katmanlı, şeffaf ve kurumsal bir ülke örneği olarak İngiltere'de bölgesel kalkınma alanında yaşanan dönüşüm sürecini ele alacak. Türkiye’de kamunun bölgesel rekabet edebilirlik konusuna yaklaşımını ve güncel uygulamaları ise yine bu oturumda Kalkınma Bakanlığı'ndan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan Valandova anlatacak.

TEPAV’dan yeni bir yaklaşım…

Oturumun son konuşmacısı ise TEPAV Yönetişim Etütleri Araştırmacısı Dr. N. Tunga Köroğlu olacak. Köroğlu, bölgelerin rekabet konusundaki gündeminin nasıl bir analitik yöntem ve yönetişim çerçevesinde geliştirilebileceği üzerine yeni bir yaklaşım sunacak.

Sempozyumun kapanışında ise oturumlarda yapılan sunumlar ve tartışmalar üzerine ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. İlhan Tekeli ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yaman değerlendirmelerde bulunacak.

Sempozyum’un altıncı yılı...

Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumları altıncı yılında alanının yakından takip edilen buluşmalarından biri haline geldi. Sempozyumlar, yerli ve uluslararası akademinin yanı sıra yerel ve merkezden kamu kurumlarının temsilcileri, özel sektör ve sivil toplumdan ilgililerin katılımıyla önemli bir platform işlevi görüyor. Sempozyumlara katılamayanlar, bu buluşmalarda yapılan sunumlar ve gerçekleşen tartışmaları yayımlanan sempozyum kitaplarından da takip edebiliyor.

 

 


Yazdır

« Tüm Haberler