logo tobb logo tobbetu

KOBİ Politikalarının Etki Analizinde Latin Amerika Deneyimi Anlatıldı TEPAV ve REF’in düzenlediği toplantıda, Latin Amerika’nın deneyimi paylaşılırken, Türkiye’den de KOSGEB’in çalışmaları aktarıldı.
Haber resmi
12/12/2011 - Okunma sayısı: 2960

ANKARA – TEPAV ve TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), 12 Aralık 2011 Pazartesi günü Ankara’da “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Politikalarının Etki Değerlendirmesi” başlıklı bir toplantı düzenledi.

TEPAV’da gerçekleştirilen toplantının açılışında TEPAV Etki Analizi Programları Direktörü Sibel Güven ile REF Direktörü İzak Atiyas birer konuşma yaptı. KOBİ’lerin Türkiye’deki işletmeler içindeki oranının büyüklüğüne ve sağladığı istihdamın önemine işaret eden Sibel Güven, ancak ekonomide üretilen katma değerde bu işletmelerin payının sadece yüzde 27’lerde olduğunu kaydetti. Güven, “Böyle bakıldığında ‘Yeterince teşvik edilmiyorlar mı?’ sorusu akla geliyor. Halbuki çeşitli kurumlarca KOBİ’lere farklı şekillerde ciddi teşvikler, destekler verildiğini görüyoruz” diye konuştu. Destek açısından oldukça zengin bir portföye sahip olan KOBİ’lerde bunların etkisinin ne ölçüde olduğunun ise çok net ortada olmadığını dile getiren Güven, toplantının bu anlamda önemini vurguladı.

İzak Atiyas ise, REF’in en önemli odak noktalarından birinin verimlilik olduğunu belirtirken, Türkiye’de KOBİ’lerde verimlilik düşük iken verimlilik artışı konusunda ortada büyük bir potansiyelin varolduğunu söyledi. Bu artış sağlanmadan ekonomide ortaya koyan hedeflerin tutturulmasının da zor olduğuna dikkat çeken Atiyas, şöyle devam etti:

“Rekabetçilik için çok gerekli olan verimlilik artışını başarmak için birçok politika hayata geçirmek gerekecek. Bugün toplantıda vurgulanacak tema da bu politikaların mümkün olduğunca veriye dayalı olarak tasarlanıp uygulanması ve sonrasında etkilerinin ölçülmesi. Etkiler ışığında ise politikaların revize edildiği dinamik ve interaktif bir süreç içinde politika tasarımı ve politikaların hayata geçirilmesi…”

Latin Amerika deneyimi paylaşıldı

“Latin Amerika ve Karayipler’de KOBİ Politikalarının Etki Değerlendirmesi” başlıklı Dünya Bankası Raporu’nun Editörü Hong W. Tan ise, konuşmasında ülke deneyimlerini paylaşırken, bu alanda ortak bir modelin olmadığını ve her ülke için uygulamaların farklılaşacağına da işaret etti. Ancak etki değerlendirmelerinde bazı noktaların önemini vurgulayan Tan, KOBİ programlarından yararlanmamış ancak kullanıcılarla benzer özelliklerde işletmelerden oluşan bir kontrol grubunun oluşturmanın önemi üzerinde durdu. Desteklerin işletmelere etkisini değerlendirirken yararlanıcıların yanı sıra bu gruptaki işletmelerin durumunun da gözlenmesi gerektiğini belirten Tan ayrıca, işletmeleri izleme süresinin doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi. Tan, “Gelişmekte olan ülkeler, yararlanıcıları yeterince takip edemiyor ama OECD ülkelerinin 10-15 yıla varan sürelerde takip yaptığını görüyoruz” dedi.

Toplantının diğer konuşmacısı KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Karakoç ise, etki analizi konusunda çalışmalar yaptıklarını söylerken, bu çalışmalarla ortaya çıkan tespitler uyarınca da destek sistemini geliştirdiklerini ifade etti. Karakoç, bu bağlamda diğer kamu kurumlarıyla çeşitli işbirliklerine gittiklerini de aktardı.

Etiketler: KOBİ'ler, Etki Analizi,

Yazdır

« Tüm Haberler