logo tobb logo tobbetu

TEPAV, AB Desteği ile Yürüteceği 'Etki Analizi Projesi'ni Başlattı TEPAV'ın REC Türkiye, GAYA, MSM, LFMI ortaklığında yürüteceği Proje'nin açılış etkinlikleri 23-24 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirildi.
24/02/2007 - Okunma sayısı: 1955 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) liderliğinde yürütülecek olan ‘'AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi'' nin açılış toplantısı 23 Şubat 2007 tarihinde Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Ali Babacan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye, Maastricht School of Management, Lithuanian Free Market Institute ve GAYA ortaklığında Avrupa Birliği'nin hibe desteği ile uygulamaya konulan Proje'nin açılış toplantısının ardından Etki Analizi Bilgilendirme Semineri yapıldı.

Projenin amacı, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde etki analizi çalışmalarının önemi konusunda geniş çaplı bir farkındalık yaratılması yanı sıra, bu konuda ekspertiz kapasitesinin geliştirilmesi ve uyum sürecinin zorlu başlıklarından biri olan çevre başlığında mikro bir etki analizi çalışmasının gerçekleştirilmesidir. Çalışma; Ankara, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Muğla, Kahramanmaraş, Sivas, Kütahya, Zonguldak illerindeki termik santrallerin ‘'Büyük Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Belirli Kirletici Emisyonların Sınırlandırılması hakkındaki LCPD-2001 sayılı AB Çevre Direktifi'' ne uyumuna yönelik olacaktır.

Yapılması planlanan uygulamanın çevre başlığından seçilmiş olması nedeniyle Proje kapsamında 24 Şubat 2007 tarihinde bir de Çevre Çalıştayı düzenlendi.

Toplantılara, Ankara'dan ve uygulamanın yapılacağı illerden yerel idareler, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları temsilcileri, akademisyenler, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Proje 2007 yılı sonuna kadar devam edecek ve faaliyetleri ilgili web sitesinden izlenebilecektir.

Proje ile ilgili dokümanlara ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler