logo tobb logo tobbetu

Politika Notu / Selin Arslanhan Biyoekonomiye Doğru: Türkiye Bu Sürecin Neresinde?
Haber resmi
08/02/2012 - Okunma sayısı: 3522

"... Türkiye’de farklı kesimlerin dağınık çabaları olmakla birlikte, biyoteknoloji ile ilgili yapılandırılmış bir stratejik yol haritası yoktur. Nüfus artışı, yaşlanma, kaynakların yetersizliği gibi faktörlerin etkisiyle artan ihtiyaçlara cevap olarak kullanımı birçok alanda hızla yaygınlaşan biyoteknoloji uygulamaları, dünyayı bir biyoekonomi süreci içerisine sokmuştur. Bunun farkına varabilen ve yol haritalarını buna göre şekillendiren bazı gelişmekte olan ülkelerde, biyoteknolojinin ekonomiye etkisi hissedilebilir derecede artmaktadır. Bu şekilde hem küresel biyoteknoloji sektöründe etki sahibi olmakta hem de önümüzdeki dönemde kullanım oranı oldukça artacak biyoteknoloji uygulamaları ile, sağlıkta ve farklı endüstrilerdeki verimlilik artışına katkı sağlamaktadırlar. Türkiye’nin ise “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016”da biyoteknolojinin yer almaması henüz bu konudaki farkındalığın yeterli olmadığının bir göstergesidir. Türkiye, biyolojik kaynaklar ve genetik çeşitlilik açısından birçok ülkeden daha büyük bir zenginliğe sahiptir. Aynı zamanda kendi ihtiyaçları ve büyüyen pazarının yanı sıra, coğrafi konumu itibariyle sağlık ve ilaç talebinin arttığı pazarlara yakınlık açısından kritik bir konumdadır. Bunları kullanabilmek ise, çeşitli politika ve uygulamaları gerektirmektedir..."

Yazdır

« Tüm Haberler