logo tobb logo tobbetu

KHK'ler Sonrasında Bölge Planlamanın Geleceği Karmaşa mı, İşbirliği mi? Yerel Yönetim Reformu Tartışma Dizisi / Politika Notu - 6 / Dr. N. Tunga Köroğlu
Haber resmi
22/02/2012 - Okunma sayısı: 2831

"Devletin sektörel (fonksiyonel) olarak teşkilatlanmış olması, mekânsal boyutu olan temaların ele alınışını ve bunların organizasyonunu güçleştirmektedir. Bu güçlük, yerel yönetimler boyutunda, belediyelerin birçok yerel hizmeti sunmakta yetkili olması ve aynı zamanda mekânsal planlama konusundan da sorumlu olmasından ötürü, çok öne çıkmamaktadır. Ancak koordinasyon ihtiyacı devletin örgütlü olduğu yerel idarilerin dışına çıkıp bölgesel ve ulusal bir boyut kazanınca konu karmaşıklaşmaktadır.

...

Bu politika notunda bölge boyutundan ve üst ölçekli planlamadan ne anlaşıldığı tanımlandıktan sonra olası karışıklığın nedenleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Ardından en az mevzuat değişikliği ile sorunun nasıl çözülebileceğine dair fikirler tartışmaya açılacaktır..."

Yazdır

« Tüm Haberler