logo tobb logo tobbetu

Etki Analizi Projesi'nin Teknik Çalıştayı Yapıldı Çalıştay'da, paydaş kuruluşların Proje'ye ne tür katkılar sağlayabileceği tartışıldı ve işbirliği mekanizmaları konusunda görüşbirliğine varıldı.
07/05/2007 - Okunma sayısı: 2021

AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi'nin Teknik Çalıştayı 7-10 Mayıs 2007 tarihlerini kapsayan dönemde TEPAV binasında yapıldı.

 

Toplantıya Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temsilciler katıldı.

 

Çalıştay'ın ilk iki gününde etki analizi konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan Manchester Üniversitesi Etki Analizi Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Colin Kirkpatrick eğitim verdi. Sonraki iki gününde ise Proje'nin örnek uygulamasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

 

Proje'de örnek uygulama olarak, Türkiye'deki Linyit Kömürü Santralleri'nin Avrupa Birliği'nin Büyük Yakma Tesisleri Direktifine uyumlaştırılması konusunda kısmi bir etki analizi yapılması çalışmasına başlandı. Bu amaçla, paydaş kuruluşların Proje'ye ne tür katkılar sağlayabileceği tartışıldı ve işbirliği mekanizmaları konusunda görüş birliğine varıldı.

Yazdır

« Tüm Haberler